Majitel

Přejít na: navigace, hledání

Majitel (lat. detentor) je osoba, která věc ovládá, má ji ve své moci.

Podle § 309 ABGB: "Kdo má věc ve své moci nebo úschově, sluje její majitel. Má-li majitel věci vůli ji za svou podržeti, jest jejím držitelem." V rámci vulgarisace práva za kommunismu došlo k ztotožnění majitele s vlastníkem. Potřebné rozlišování mezi vlastníkem, držitelem a majitelem z československého právního řádu do značné míry zmizelo a bylo nahrazeno scholastickým rozlišováním mezi věcmi a jinými předměty práv, dědictvím římského práva, zprostředkovaným přes Německo. Zatímco v ABGB jsou oprávnění věcí a tedy předmětem vlastnictví, v občanském zákoníku z r. 1964 věcí ani předmětem vlastnictví nejsou.

Majitel podle platného práva

Přes theoretickou správnost předchozího výkladu je třeba upozornit, že český právní řád používá termínu majitel i v mnoha dalších významech:

  1. majitel cenných papírů nebo obchodního podílu – místo logičtějšího "držitel" (srov. angl. shareholder)
  2. majitel účtu v bance (angl. account holder)
  3. majitel průmyslových práv (chybné užití v přestupkovém zákoně)
  4. promiscue s "vlastník"

Vizte též