Majitel

Verse z 31. 1. 2007, 08:32; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Majitel (lat. detentor) je osoba, která věc ovládá, má ji ve své moci.

Podle § 309 ABGB: "Kdo má věc ve své moci nebo úschově, sluje její majitel. Má-li majitel věci vůli ji za svou podržeti, jest jejím držitelem." V rámci vulgarisace práva za kommunismu došlo k ztotožnění majitele s vlastníkem. Potřebné rozlišování mezi vlastníkem, držitelem a majitelem z československého právního řádu do značné míry zmizelo a bylo nahrazeno scholatistickým rozlišováním mezi věcmi a jinými předměty práv, dědictví římského práva, zprostředkovaného přes Německo. Zatímco v ABGB jsou oprávnění věcí a tedy předmětem vlastnictví, v OZ 1964 věcí ani předmětem vlastnictví nejsou.