Marginální rubrika

Verse z 20. 12. 2008, 15:57; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Marginální rubrika (z lat. margo = "okraj" + rubrica = "červená hlinka, rudka") je nadpis části právního předpisu. Název pochází od toho, že marginální rubriky se kdysi zapisovaly červeným inkoustem na okraj stránky, vedle textu.

Marginální rubrikou se pravidelně opatřují vyšší strukturní elementy právního předpisu (části, oddíly, hlavy apod.), ale mohou jí být opatřeny i jednotlivé paragrafy nebo jejich skupiny, a to bez toho, že by tvořily vyšší strukturní element. Nižší elementy než paragraf vlastní marginální rubriku mít nemohou.

Podle ustáleného výkladu mají marginální rubriky pouze orientační význam, nejsou součástí normativního textu.

Příklad

Příklad marginálních rubrik v textu předpisu (všeobecný zákoník občanský):

ÚVOD
O občanských zákonech vůbec
Pojem občanského práva
§ 1

Souhrn zákonů, kterými se určují soukromá práva a povinnosti obyvatelů státu vespolek, jest jeho občanským právem.

§ 2

Jakmile byl zákon řádně vyhlášen, nemůže se nikdo omlouvati, že mu nebyl znám.

Začátek působnosti zákona
§ 3

Pokud v zákoně nebo nařízení není stanoveno nic jiného, počíná se jeho účinnost 30 dnů po vyhlášení (§ 3 odst. 2) a vztahuje se na celé území státu československého.

Vizte též