Mezinárodní právo veřejné

Verse z 17. 9. 2006, 15:36; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Mezinárodní právo veřejné je odvětvím veřejného práva. Zabývá se vztahy mezi státy, obdobnými subjekty a jejich sdružováním v mezinárodní organisace.

Mezinárodní právo veřejné je někdy zkráceně označováno jako mezinárodní právo. To je však matoucí ve vztahu k mezinárodnímu právu soukromému.