Mezinárodní smlouva

Verse z 4. 6. 2009, 10:47; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Mezinárodní smlouva je dohoda mezi dvěma nebo více subjekty mezinárodního práva, která má mezinárodněprávní účinky a řídí se mezinárodním právem. Od roku 1969 jsou tyto smlouvy regulovány Vídeňskou úmluvou o smluvním právu.