Mezinárodní smlouva

Přejít na: navigace, hledání

Mezinárodní smlouva je dohoda mezi dvěma nebo více subjekty mezinárodního práva, která má mezinárodněprávní účinky a řídí se mezinárodním právem. Od roku 1969 jsou tyto smlouvy regulovány Vídeňskou úmluvou o smluvním právu.