Nápověda:Rozcestníky

Verse z 20. 10. 2006, 13:19; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Rozcestník je wiki-technologie, která řeší situaci, že název článku je homonymní nebo polysemický, tj. má více významů.

Na Iuridictu používáme jednodušší přístup k rozcestníkům než Wikipedie:

  1. Je-li to přiměřené, můžeme všechny významy vysvětlit v rámci jednoho článku. Takový přístup však nevolíme-li, jedná-li o větší počet významů (např. Řád), jsou-li významy navzájem velmi odlehlé [např. Senát (soud) a Senát (parlament)] nebo pokud některý z významů vyžaduje obsáhlejší vysvětlení [např. Okupace (věci)].
  2. Standardním přístupem je zkonstruovat pomocí šablony {{Rozcestník}} hlavní článek (např. Řád) a vytovřit zvláštní články pro každý dílčí význam; v názvu dílčích článků se uvede rozlišující výraz (diskriminant) v závorce. Diskriminant by měl být co nejjednodušší a nejlogičtější, proto není na závadu používat genitiv (např.[[Okupace (věci)]], ne [[Okupace (věc)]]). Odkazy z ostatních článků nasměrujeme na tyto rozlišené významy: před čtenáři však diskriminant skryjeme použitím roury, např. [[Okupace (věci)|]] – čtenář uvidí link jako Okupace.
  3. Tzv. asymetrické rozcestníky (rozcestníky uvnitř článků) a další technologie obvyklé na Wikipedii nepoužíváme, neboť jsou matoucí a čtenáři ztěžují práci s encyklopedií. Je-li to vhodné, můžeme dílčí články zakončit šablonou {{Další významy}}, ale vždy je třeba uvážit, zda je taková informace relevantní – má patrně smysl uvést v článku Okupace (věci) odkaz na Okupaci (území), avšak nebylo by na místě zařazovat do článku Právní řád odkaz na to, že řád je rovněž druh vyznamenání.