Nápověda:Rozcestníky

Verse z 22. 10. 2006, 19:12; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Rozcestník je wiki-technologie, která řeší situaci, že název článku je homonymní nebo polysemický, tj. má více významů. Je vyznačen pomocí šablony rozcestník.

Na Iuridictu používáme jednodušší přístup k rozcestníkům než Wikipedie – jejich potřeba v úzce thematicky zaměřené encyklopedii je výrazně menší než v obecné Wikipedii:

  1. Je-li to přiměřené, můžeme všechny významy vysvětlit v rámci jednoho článku. Takový přístup však nevolíme, jedná-li o větší počet významů (např. Řád), jsou-li významy navzájem velmi odlehlé [např. Senát (soud) a Senát (parlament)] nebo pokud některý z významů vyžaduje obsáhlejší vysvětlení [např. Okupace (věci)].
  2. Standardním přístupem je zkonstruovat s využitím šablony {{Rozcestník}} hlavní článek (např. Řád) a vytovřit zvláštní články pro každý dílčí význam; v názvu dílčích článků se – je-li toho třeba – uvede rozlišující výraz (diskriminant) v závorce (není to však potřebné, např. odkazujeme-li z rozcestníku Řád na Právní řád). Diskriminant by měl být co nejjednodušší a nejlogičtější, proto není na závadu používat genitiv (např. [[Okupace (věci)]], ne [[Okupace (věc)]]). Odkazy z ostatních článků nasměrujeme na tyto rozlišené významy: před čtenáři však diskriminant skryjeme použitím roury, např. [[Okupace (věci)|]] – čtenář uvidí link jako Okupace.
  3. Tzv. asymetrické rozcestníky (rozcestníky uvnitř článků) a další technologie obvyklé na Wikipedii nepoužíváme, neboť jsou matoucí a čtenáři ztěžují práci s encyklopedií. Je-li to vhodné, můžeme dílčí články uvést šablonou {{Další významy}} nebo {{Další význam}}, ale vždy je třeba uvážit, zda je taková informace relevantní – má patrně smysl uvést v článku Okupace (věci) odkaz na Okupace (vojenská), avšak nebylo by na místě zařazovat do článku Právní řád odkaz na to, že řád je rovněž druh vyznamenání.

Při používání rozcestníků mějte na paměti, že cílem je přehlednost a jednoduchost pro uživatele. Je menším zlem, jestliže se čtenář po vyhledání výrazu dostane na rozcestník a na něm si vybere, než kdyby ho engine poslal na stránku s jiným významem slova, než který hledá.

Vizte též