Návětí

Verse z 27. 6. 2007, 10:05; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Návětí je část položky hierarchického členění právního předpisu uvádějící posloupnost položek nižší hierarchické úrovně.

Příklad

(návětí je podtrženo)

§ 72

(1) Za kárné provinění lze uložit státnímu zaměstnanci některé z těchto kárných opatření:

    a) písemná důtka,

    b) snížení platu až o 15 % na dobu až 3 kalendářních měsíců,

    c) odvolání ze služebního místa představeného, nebo

    d) propuštění ze služebního poměru.

Vizte též