Nejvyšší správní úřad

Přejít na: navigace, hledání

Ústřední správní úřad nebo nejvyšší správní úřad (zastarale ústřední orgán státní správy) je správní úřad, který stojí na vrcholu správní hierarchie a jemuž není nadřízen žádný jiný úřad. Příkladem ústřednho správního orgánu je ministerstvo.

Soudní judikatura nesprávně dovodila, že postavení ústředního správního úřadu nepřísluší automaticky každému úřadu, který jinému správnímu úřadu nepodléhá, ale toto postavení mu musí být přiznáno kompetenčním zákonem. Proto postavení ústředního správního úřadu nepřísluší např. Úřadu pro ochranu osobních údajů, přestože tento úřad materiálně bezpochyby ústředním správním úřadem je.

Zvláštní, v Ústavě zakotvené, postavení přísluší České národní bance. Od 5.5.2006 převzala České národní banka agendu Komise pro cenné papíry.


V České republice působí tyto ústřední správní úřady:

 1. Ministerstvo financí
 2. Ministerstvo zahraničních věcí
 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 4. Ministerstvo kultury
 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí
 6. Ministerstvo zdravotnictví
 7. Ministerstvo spravedlnosti
 8. Ministerstvo vnitra
 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu
 10. Ministerstvo pro místní rozvoj
 11. Ministerstvo zemědělství
 12. Ministerstvo obrany
 13. Ministerstvo dopravy
 14. Ministerstvo životního prostředí
 15. Ministerstvo informatiky
 16. Český statistický úřad
 17. Český úřad zeměměřický a katastrální
 18. Český báňský úřad
 19. Úřad průmyslového vlastnictví
 20. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 21. Správa státních hmotných rezerv
 22. Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 23. Národní bezpečnostní úřad
 24. Energetický regulační úřad
 25. Úřad vlády České republiky
 26. Český telekomunikační úřad