Neplatnost

Verse z 7. 7. 2014, 11:42; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Neplatnost je jedním z druhů následků vady právního jednání.

Český právní řád za důvod neplatnosti považuje rozpor se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Nizozemský právní řád za nej považoval rozpor se spravedlností, dobrou vírou nebo dobrými mravy.[1]

Rozlišuje se:

  • absolutní
  • relativní

Dalším následkem vady právního jednání může být nicotnost nebo naříkatelnost.

Poznámky pod čarou

  1. Ernest G. Lorenzen: Causa and Consideration in the Law of Contracts, p. 634. In http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5569&context=fss_papers