Historie verzí stránky „Nezávislost“

Přejít na: navigace, hledání

(současná) = rozdíly proti současné versi, (předchozí) = rozdíly proti bezprostředně předcházející versi, d = drobná editace

  • (současná | předchozí) 21. 2. 2017, 11:32GP (Diskuse | příspěvky). . (1 243 bytů) (+1 243). . (Nová strana: '''Nezávislost''' (angl. ''independence'', fr. ''indépendance'', něm. ''Unabhängigkeit'', lat. nově ''independentia'') je nepodřízenost, alespoň v nějaké oblasti. V právu…)