Norimberské zákony: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(záměna autora)
d (Hranaté závorky)
Řádka 1: Řádka 1:
 
[[Image:Norimberk1.jpg|thumb|250px|Schema k Norimberským zákonům]]
 
[[Image:Norimberk1.jpg|thumb|250px|Schema k Norimberským zákonům]]
 
'''Norimberské zákony''' (něm. ''Nürnberger Gesetze'') je souhrnné označení pro německé rasistické zákony, slavnostně vyhlášené v Norimberku 15. září 1935:
 
'''Norimberské zákony''' (něm. ''Nürnberger Gesetze'') je souhrnné označení pro německé rasistické zákony, slavnostně vyhlášené v Norimberku 15. září 1935:
# '''zákon o říšské vlajce''' (''Reichsflaggengesetz'' ([[RGBl]]. 1935 I S. 1145)) prohlásil [[:Soubor:Germanflag1.png|vlajku s hákovým křížem]], používanou dotud pouze NSDAP, říšskou vlajkou.
+
# '''zákon o říšské vlajce''' [''Reichsflaggengesetz'' ([[RGBl]]. 1935 I S. 1145)] prohlásil [[:Soubor:Germanflag1.png|vlajku s hákovým křížem]], používanou dotud pouze NSDAP, říšskou vlajkou.
# '''zákon o říšském občanství''' (''Reichsbürgergesetz'' (RGBl. 1935 I S. 1146)) zavedl nové rozlišování německých na tzv. říšské občany a státní občany. Říšskými občany se měli stát pouze občané německé krve, kteří o to požádají a kteří prokážou ochotu a způsobilost sloužit Říši. Jen jim příslušela plná občanská práva. Toto ustanovení nebylo ve skutečnosti nikdy naplněno, s výjimkou Židů byli až do konce 2. světové války považováni za říšské občany všichni Němci.
+
# '''zákon o říšském občanství''' [''Reichsbürgergesetz'' (RGBl. 1935 I S. 1146)] zavedl nové rozlišování německých na tzv. říšské občany a státní občany. Říšskými občany se měli stát pouze občané německé krve, kteří o to požádají a kteří prokážou ochotu a způsobilost sloužit Říši. Jen jim příslušela plná občanská práva. Toto ustanovení nebylo ve skutečnosti nikdy naplněno, s výjimkou Židů byli až do konce 2. světové války považováni za říšské občany všichni Němci.
# '''zákon o ochraně německé krve a německé cti''' (''Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre'' (RGBl. 1935 I S. 1146)) zakázal [[manželství|sňatky]] Židů s osobami německé nebo smíšené krve. Tyto sňatky byly prohlášeny za neplatné, a to i v případě, že by byly uzavřeny v zahraničí. Zakázán byl i pohlavní styk mezi takovými osobami. Židé byli zbaveni německého občanství a prováděcím předpisem jim bylo rovněž zakázáno zastávat [[veřejný úřad|veřejné úřady]]. Dále se Židům zakazovalo vyvěšovat německou [[vlajka|vlajku]] a používat národní barvy; místo nich směli používat židovské barvy, tj. modrou a bílou.
+
# '''zákon o ochraně německé krve a německé cti''' [''Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre'' (RGBl. 1935 I S. 1146)] zakázal [[manželství|sňatky]] Židů s osobami německé nebo smíšené krve. Tyto sňatky byly prohlášeny za neplatné, a to i v případě, že by byly uzavřeny v zahraničí. Zakázán byl i pohlavní styk mezi takovými osobami. Židé byli zbaveni německého občanství a prováděcím předpisem jim bylo rovněž zakázáno zastávat [[veřejný úřad|veřejné úřady]]. Dále se Židům zakazovalo vyvěšovat německou [[vlajka|vlajku]] a používat národní barvy; místo nich směli používat židovské barvy, tj. modrou a bílou.
  
 
Norimberské zákony platily až do r. 1945 a ta jejich ustanovení, jimiž byla zrušena smíšená manželství, jsou účinná dodnes, stejně jako rozhodnutí učiněná na jejich základě.
 
Norimberské zákony platily až do r. 1945 a ta jejich ustanovení, jimiž byla zrušena smíšená manželství, jsou účinná dodnes, stejně jako rozhodnutí učiněná na jejich základě.

Verse z 16. 10. 2006, 07:16

Schema k Norimberským zákonům

Norimberské zákony (něm. Nürnberger Gesetze) je souhrnné označení pro německé rasistické zákony, slavnostně vyhlášené v Norimberku 15. září 1935:

  1. zákon o říšské vlajce [Reichsflaggengesetz (RGBl. 1935 I S. 1145)] prohlásil vlajku s hákovým křížem, používanou dotud pouze NSDAP, říšskou vlajkou.
  2. zákon o říšském občanství [Reichsbürgergesetz (RGBl. 1935 I S. 1146)] zavedl nové rozlišování německých na tzv. říšské občany a státní občany. Říšskými občany se měli stát pouze občané německé krve, kteří o to požádají a kteří prokážou ochotu a způsobilost sloužit Říši. Jen jim příslušela plná občanská práva. Toto ustanovení nebylo ve skutečnosti nikdy naplněno, s výjimkou Židů byli až do konce 2. světové války považováni za říšské občany všichni Němci.
  3. zákon o ochraně německé krve a německé cti [Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre (RGBl. 1935 I S. 1146)] zakázal sňatky Židů s osobami německé nebo smíšené krve. Tyto sňatky byly prohlášeny za neplatné, a to i v případě, že by byly uzavřeny v zahraničí. Zakázán byl i pohlavní styk mezi takovými osobami. Židé byli zbaveni německého občanství a prováděcím předpisem jim bylo rovněž zakázáno zastávat veřejné úřady. Dále se Židům zakazovalo vyvěšovat německou vlajku a používat národní barvy; místo nich směli používat židovské barvy, tj. modrou a bílou.

Norimberské zákony platily až do r. 1945 a ta jejich ustanovení, jimiž byla zrušena smíšená manželství, jsou účinná dodnes, stejně jako rozhodnutí učiněná na jejich základě.

Zatímco zákon o ochraně německé krve a německé cti nemá v dějinách totality obdoby, rozdělování občanů do dvou kategorií, s odlišným přídělem práv a povinností, ať zákonným nebo faktickým, je obvyklým průvodním znakem všech totalitních režimů; dělítkem zde obvykle bývá příslušnost k "vládnoucí", často jediné povolené, politické straně, ethnický nebo třídní původ, náboženské vyznání apod.

Sněm svobody

Norimberské zákony byly slavnostně vyhlášeny na Říšském sněmu NSDAP (Reichsparteitag der Freiheit) v Norimberku 15. září 1935. [1]

Benešovy dekrety

Autorovi knížky Emanuelu Mandlerovi se nejen zdařilo objasnit čtenáři podstatu a účinek tzv. Benešových dekretů, nýbrž nalézt i příčiny, které směřovaly k jejich formulaci, poukázat na provázanost dekretů se socialistickým a nacionalistickým zvratem v době těsně poválečné, na jejich rasistickou podstatu v zásadě se nelišící od Norimberských zákonů. V kapitole poslední autor dokumentuje nemravné spřažení českých historiků s vládnoucí mocí a jejich podporu přetrvávajícím českým národoveckým a germanofobním názorům.—Tomáš Krystlík [2]

Prameny a literatura

Šablona:Viztéž