Nový občanský zákoník: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(* Josef Bejček: ''Všeobecná právně kulturní inspirace Všeobecného zákoníku občanského z r. 1811''. In Časopis pro právní vědu a praxi 3/2011, pp. 201–207; kritika prosazování NOZ.)
(Je však v tom nedůsledný, protože např. § 236 NOZ hovoří o ''seznamu členů [spolku]''.)
Řádka 3: Řádka 3:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
NOZ rozlišuje mezi „[[rejstřík]]y“ (v nich jsou zapisovány [[osoba|osoby]]) a „[[seznam]]y“ (v nich jsou zapisovány [[věc]]i).
+
NOZ rozlišuje mezi „[[rejstřík]]y“ (v nich jsou zapisovány [[osoba|osoby]]) a „[[seznam]]y“ (v nich jsou zapisovány [[věc]]i). Je však v tom nedůsledný, protože např. § 236 NOZ hovoří o ''seznamu členů [spolku]''.
  
 
== Průběh projednávání ==
 
== Průběh projednávání ==

Verse z 17. 9. 2013, 14:02

Nový občanský zákoník (NOZ) je toužebně očekávaná rekodifikace českého občanského práva z pera Karla Eliáše a Michaely Zuklínové.

NOZ rozlišuje mezi „rejstříky“ (v nich jsou zapisovány osoby) a „seznamy“ (v nich jsou zapisovány věci). Je však v tom nedůsledný, protože např. § 236 NOZ hovoří o seznamu členů [spolku].

Průběh projednávání

NOZ byl připravován již od novely OZ č. 509/1991 Sb. Vedením prací byl původně pověřen František Zoulík,[1] autor zákona o konkursu a vyrovnání. Výsledek jeho prací, věcný záměr byl zveřejněn v roce 1996[1] a byl odbornou veřejností odmítnut.

Diskusse oživil ministr spravedlnosti v Zemanově vládě, Otakar Motejl, který přípravou NOZ pověřil Karla Eliáše a Michaelu Zuklínovou. Původní harmonogram byl:

Po schválení věcného záměru bylo v mimořádné příloze Právních rozhledů 10/2001 zveřejněno prvních 101 paragrafů NOZ. Tím byla zahájena veřejná diskusse o osnově. Ta se rozběhla, když bylo zveřejněno prvních 417 paragrafů návrhu nového občanského zákoníku.[2] V roce 2005 byl NOZ hotov a předložen revisi. V květnu 2008 byla osnova rozeslána do meziresortního připomínkového řízení a officiálně předložena veřejnosti. V lednu 2009 byla osnova NOZ předložena vládě. Platnost šlo očekávat někdy v roce 2010 a účinnost od 1. 1. 2012.[3]

Jako jeden z posledních aktů Topolánkovy vlády bylo předložení NOZ do Sněmovny.[2] Ta se jím však až do konce svého volebního období nezabývala. Nečasova vláda práce obnovila. Do konce prosince 2010 mají být rekodifikace soukromého práva projednávány v rekodifikačních komisích, do konce března 2011 má být osnova NOZ předložena vládě a legisvakace se stále plánuje 2 roky.

Lze proto dovodit, že

  • připomínkové řízení bude probíhat v lednu a polovině února 2011,
  • v únoru a březnu 2011 budou projednávány a vypořádávány připomínky resortů,
  • v dubnu až červnu 2011 bude NOZ projednávat legislativní rada vlády,
  • v září 2011 bude NOZ předložen do Sněmovny,
  • v únoru 2012 NOZ projde senátem,
  • v březnu 2012 NOZ bude bude podepsán presidentem a vyjde ve Sbírce a
  • dne 1. 1. 2014 NOZ nabyde účinnosti.

NOZ nabyl platnosti dne 22. března 2012 jako zákon č. 89/2012 Sb.[3]

Vizte též

Poznámky pod čarou

  1. František Zoulík: Průvodní zpráva k materiálu „Koncepce nového civilního kodexu“. In Právní praxe 8–9/1996 (vol. XLIV), pp. 582–604.
  2. původní diskussní fórum
  3. http://ct24.cz/domaci/41644-ministr-pospisil-predstavil-novy-obcansky-zakonik/ 14. 1. 2009

Prameny a literatura

Další odkazy