Nový občanský zákoník: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(Kommentáře)
(oprava starého odkazu)
Řádka 45: Řádka 45:
 
*# dne 22. 5. 2014[http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/obcansky-zakonik-komentar-svazek-ii.p1494.html]
 
*# dne 22. 5. 2014[http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/obcansky-zakonik-komentar-svazek-ii.p1494.html]
 
* [[Leges]] – 8 svazků:
 
* [[Leges]] – 8 svazků:
*# dne 21. 11. 2013[http://www.leges.cz/obcansky-zakonik-velky-komentar] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.<ref>Filip Melzer, Petr Tégl et al.: ''Občanský zákoník – velký komentář I. § 1-117 Obecná ustanovení.'' Leges, Praha 2013, 720 pp., ISBN 978-80-87576-73-1.</ref>
+
*# dne 21. 11. 2013[http://www.knihyleges.cz/obcansky-zakonik-velky-komentar-svazek-1] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.<ref>Filip Melzer, Petr Tégl et al.: ''Občanský zákoník – velký komentář I. § 1-117 Obecná ustanovení.'' Leges, Praha 2013, 720 pp., ISBN 978-80-87576-73-1.</ref>
  
 
== {{Interní odkazy}} ==
 
== {{Interní odkazy}} ==

Verse z 3. 6. 2014, 15:33

Nový občanský zákoník (NOZ) je rekodifikace českého občanského práva z pera Karla Eliáše a Michaely Zuklínové, která nabyla platnosti dne 22. března 2012 a účinnosti dne 1. ledna 2014.

Co se týká zkratky nového občanského zákoníku, nejvžitější je „NOZ“. NSČR však NOZ zkracuje jako „o. z.“, zatímco OZ 1964 jako „obč. zák.“[1]

NOZ rozlišuje mezi „rejstříky“ (v nich jsou zapisovány osoby) a „seznamy“ (v nich jsou zapisovány věci). Je však v tom nedůsledný, protože např. § 236 NOZ hovoří o seznamu členů [spolku].

Průběh projednávání

NOZ byl připravován již od novely OZ č. 509/1991 Sb. Vedením prací byl původně pověřen František Zoulík,[2] autor zákona o konkursu a vyrovnání. Výsledek jeho prací, věcný záměr byl zveřejněn v roce 1996[1] a byl odbornou veřejností odmítnut.

Diskusse oživil ministr spravedlnosti v Zemanově vládě, Otakar Motejl, který přípravou NOZ pověřil Karla Eliáše a Michaelu Zuklínovou. Původní harmonogram byl:

Po schválení věcného záměru bylo v mimořádné příloze Právních rozhledů 10/2001 zveřejněno prvních 101 paragrafů NOZ. Tím byla zahájena veřejná diskusse o osnově. Ta se rozběhla, když bylo zveřejněno prvních 417 paragrafů návrhu nového občanského zákoníku.[2] V roce 2005 byl NOZ hotov a předložen revisi. V květnu 2008 byla osnova rozeslána do meziresortního připomínkového řízení a officiálně předložena veřejnosti. V lednu 2009 byla osnova NOZ předložena vládě. Platnost šlo očekávat někdy v roce 2010 a účinnost od 1. 1. 2012.[3]

Jako jeden z posledních aktů Topolánkovy vlády bylo předložení NOZ do Sněmovny.[3] Ta se jím však až do konce svého volebního období nezabývala. Nečasova vláda práce obnovila. Do konce prosince 2010 mají být rekodifikace soukromého práva projednávány v rekodifikačních komisích, do konce března 2011 má být osnova NOZ předložena vládě a legisvakace se stále plánuje 2 roky.

Lze proto dovodit, že

 • připomínkové řízení bude probíhat v lednu a polovině února 2011,
 • v únoru a březnu 2011 budou projednávány a vypořádávány připomínky resortů,
 • v dubnu až červnu 2011 bude NOZ projednávat legislativní rada vlády,
 • v září 2011 bude NOZ předložen do Sněmovny,
 • v únoru 2012 NOZ projde senátem,
 • v březnu 2012 NOZ bude bude podepsán presidentem a vyjde ve Sbírce a
 • dne 1. 1. 2014 NOZ nabyde účinnosti.

NOZ nabyl platnosti dne 22. března 2012 jako zákon č. 89/2012 Sb.[4]

Kommentáře

Komentáře NOZ vycházejí ve 3 nakladatelstvích:

 • C. H. Beck – 5 svazků:
  1. zatím nevyšel
  2. zatím nevyšel
  3. dne 29. 10. 2013 – autorem je soudce Jiří Spáčil.[4]
 • Wolters Kluwer – 6 svazků:
  1. dne 30. 1. 2014[5] Jeho autory jsou Jiří Švestka, Jan Dvořák a Josef Fiala et al.[5]
  2. dne 22. 5. 2014[6]
 • Leges – 8 svazků:
  1. dne 21. 11. 2013[7] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.[6]

Vizte též

Poznámky pod čarou

 1. František Zoulík: Průvodní zpráva k materiálu „Koncepce nového civilního kodexu“. In Právní praxe 8–9/1996 (vol. XLIV), pp. 582–604.
 2. původní diskussní fórum
 3. http://ct24.cz/domaci/41644-ministr-pospisil-predstavil-novy-obcansky-zakonik/ 14. 1. 2009
 4. Jiří Spáčil et al.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). C. H. Beck, Praha 2013, 1280 pp., ISBN 978-80-7400-499-5.
 5. Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala et al.: Občanský zákoník I. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1736 pp., ISBN 978-80-7478-370-8.
 6. Filip Melzer, Petr Tégl et al.: Občanský zákoník – velký komentář I. § 1-117 Obecná ustanovení. Leges, Praha 2013, 720 pp., ISBN 978-80-87576-73-1.

Prameny a literatura

Další odkazy