Nový občanský zákoník: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(* Jan Petrov: [http://jinepravo.blogspot.cz/2014/08/obcansky-zakonik-zdrceny-novelou-novel.html článek o osnově novely NOZ])
(Akutní novela NOZ)
Řádka 48: Řádka 48:
 
*# dne 21. 11. 2013.[http://www.knihyleges.cz/obcansky-zakonik-velky-komentar-svazek-1] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.<ref>Filip Melzer, Petr Tégl et al.: ''Občanský zákoník – velký komentář I. § 1-117 Obecná ustanovení.'' Leges, Praha 2013, 720 pp., ISBN 978-80-87576-73-1.</ref>
 
*# dne 21. 11. 2013.[http://www.knihyleges.cz/obcansky-zakonik-velky-komentar-svazek-1] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.<ref>Filip Melzer, Petr Tégl et al.: ''Občanský zákoník – velký komentář I. § 1-117 Obecná ustanovení.'' Leges, Praha 2013, 720 pp., ISBN 978-80-87576-73-1.</ref>
 
*# zatím nevyšel
 
*# zatím nevyšel
*# dne 30. 8. 2014.[http://www.knihyleges.cz/obcansky-zakonik-velky-komentar-svazek3-419-654-veci-a-pravni-skutecnosti] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.
+
*# dne 30. 7. 2014.[http://www.knihyleges.cz/obcansky-zakonik-velky-komentar-svazek3-419-654-veci-a-pravni-skutecnosti] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.
 +
 
 +
== Akutní novela NOZ ==
 +
Ministryně spravedlnosti Helena Válková vyhověla volání části odborné veřejnosti a nechala připravit tzv. akutní novelu NOZ.[http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337646] Jejím odborným garantem je expertní komise, jejímiž členy jsou:[http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/aktuality/prace-na-novele-obcanskeho-zakoniku-se-nezastavi-ani-o-vikendu/]
 +
 
 +
# komercialista prof. [[Jan Dědič]][http://www.prf.cuni.cz/detail-cloveka/318/1404044683/]
 +
# komercialistka doc. [[Ivana Štenglová]][http://www.prf.cuni.cz/detail-cloveka/6936/1404044683/]
 +
# komercialistka prof. [[Irena Pelikánová]][http://www.prf.cuni.cz/detail-cloveka/195/1404044683/]: ''Je ve veřejném zájmu udělat změny co nejdříve''[http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337659]
 +
# odborník na [[pracovní právo]] odb. as. [[Lubomír Drápal]][http://www.prf.cuni.cz/detail-cloveka/6926/1404045229/]: ''Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný''[http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337695]
 +
 
 +
Práce zastřešuje první náměstek ministryně spravedlnosti, [[Robert Pelikán]].[http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=337762]
  
 
== {{Interní odkazy}} ==
 
== {{Interní odkazy}} ==

Verse z 26. 8. 2014, 15:35

Nový občanský zákoník (NOZ) je rekodifikace českého občanského práva z pera Karla Eliáše a Michaely Zuklínové, která nabyla platnosti dne 22. března 2012 a účinnosti dne 1. ledna 2014.

Co se týká zkratky nového občanského zákoníku, nejvžitější je „NOZ“. NSČR však NOZ zkracuje jako „o. z.“, zatímco OZ 1964 jako „obč. zák.“[1]

NOZ rozlišuje mezi „rejstříky“ (v nich jsou zapisovány osoby) a „seznamy“ (v nich jsou zapisovány věci). Je však v tom nedůsledný, protože např. § 236 NOZ hovoří o seznamu členů [spolku].

Průběh projednávání

NOZ byl připravován již od novely OZ č. 509/1991 Sb. Vedením prací byl původně pověřen František Zoulík,[2] autor zákona o konkursu a vyrovnání. Výsledek jeho prací, věcný záměr byl zveřejněn v roce 1996[1] a byl odbornou veřejností odmítnut.

Diskusse oživil ministr spravedlnosti v Zemanově vládě, Otakar Motejl, který přípravou NOZ pověřil Karla Eliáše a Michaelu Zuklínovou. Původní harmonogram byl:

Po schválení věcného záměru bylo v mimořádné příloze Právních rozhledů 10/2001 zveřejněno prvních 101 paragrafů NOZ. Tím byla zahájena veřejná diskusse o osnově. Ta se rozběhla, když bylo zveřejněno prvních 417 paragrafů návrhu nového občanského zákoníku.[2] V roce 2005 byl NOZ hotov a předložen revisi. V květnu 2008 byla osnova rozeslána do meziresortního připomínkového řízení a officiálně předložena veřejnosti. V lednu 2009 byla osnova NOZ předložena vládě. Platnost šlo očekávat někdy v roce 2010 a účinnost od 1. 1. 2012.[3]

Jako jeden z posledních aktů Topolánkovy vlády bylo předložení NOZ do Sněmovny.[3] Ta se jím však až do konce svého volebního období nezabývala. Nečasova vláda práce obnovila. Do konce prosince 2010 mají být rekodifikace soukromého práva projednávány v rekodifikačních komisích, do konce března 2011 má být osnova NOZ předložena vládě a legisvakace se stále plánuje 2 roky.

Lze proto dovodit, že

 • připomínkové řízení bude probíhat v lednu a polovině února 2011,
 • v únoru a březnu 2011 budou projednávány a vypořádávány připomínky resortů,
 • v dubnu až červnu 2011 bude NOZ projednávat legislativní rada vlády,
 • v září 2011 bude NOZ předložen do Sněmovny,
 • v únoru 2012 NOZ projde senátem,
 • v březnu 2012 NOZ bude bude podepsán presidentem a vyjde ve Sbírce a
 • dne 1. 1. 2014 NOZ nabyde účinnosti.

NOZ nabyl platnosti dne 22. března 2012 jako zákon č. 89/2012 Sb.[4]

Kommentáře

Komentáře NOZ vycházejí ve 3 nakladatelstvích:

 • C. H. Beck – 5 svazků:
  1. dne 27. 6. 2014 – autorem je Petr Lavický et al.[5]
  2. zatím nevyšel
  3. dne 29. 10. 2013 – autorem je soudce Jiří Spáčil et al.[4]
 • Wolters Kluwer – 6 svazků:
  1. dne 30. 1. 2014.[6] Jeho autory jsou Jiří Švestka, Jan Dvořák a Josef Fiala et al.[5]
  2. dne 22. 5. 2014[7]
  3. dne 30. 7. 2014[8]
 • Leges – 8 svazků:
  1. dne 21. 11. 2013.[9] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.[6]
  2. zatím nevyšel
  3. dne 30. 7. 2014.[10] Jeho autory jsou Filip Melzer, Petr Tégl et al.

Akutní novela NOZ

Ministryně spravedlnosti Helena Válková vyhověla volání části odborné veřejnosti a nechala připravit tzv. akutní novelu NOZ.[11] Jejím odborným garantem je expertní komise, jejímiž členy jsou:[12]

 1. komercialista prof. Jan Dědič[13]
 2. komercialistka doc. Ivana Štenglová[14]
 3. komercialistka prof. Irena Pelikánová[15]: Je ve veřejném zájmu udělat změny co nejdříve[16]
 4. odborník na pracovní právo odb. as. Lubomír Drápal[17]: Občanský zákoník musí být lidem srozumitelný[18]

Práce zastřešuje první náměstek ministryně spravedlnosti, Robert Pelikán.[19]

Vizte též

Poznámky pod čarou

 1. František Zoulík: Průvodní zpráva k materiálu „Koncepce nového civilního kodexu“. In Právní praxe 8–9/1996 (vol. XLIV), pp. 582–604.
 2. původní diskussní fórum
 3. http://ct24.cz/domaci/41644-ministr-pospisil-predstavil-novy-obcansky-zakonik/ 14. 1. 2009
 4. Jiří Spáčil et al.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). C. H. Beck, Praha 2013, 1280 pp., ISBN 978-80-7400-499-5.
 5. Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala et al.: Občanský zákoník I. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, 1736 pp., ISBN 978-80-7478-370-8.
 6. Filip Melzer, Petr Tégl et al.: Občanský zákoník – velký komentář I. § 1-117 Obecná ustanovení. Leges, Praha 2013, 720 pp., ISBN 978-80-87576-73-1.

Prameny a literatura

Další odkazy