Obchodní právo

Přejít na: navigace, hledání

Obchodní právo (komercialistika) je odvětví soukromého práva zabývající se obchodními vztahy, tedy právními vztahy vznikající mezi podnikateli v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Ačkoli jde fakticky o součást občanského práva, pro jeho důležitost se obchodnímu právu přiznává zvláštní postavení a je zkoumáno i vyučováno odděleně.

Laici někdy pokládají za součást obchodního práva i vztahy vznikající mezi prodejcem a jeho zákazníkem – spotřebitelem. To je však omyl: tyto vztahy jsou předmětem spotřebitelského práva.

K rozvoji české komercialistiky přispěl Albín Bráf a Arnošt Malovský-Wenig. Mezi nejznámější české žijící komercialisty patří Irena Pelikánová, Jan Dědič, Karel Eliáš, Bohumil Havel a Tomáš Dvořák.

Vizte též

Prameny a literatura

  • Tomáš Richter: O logice a limitech korporačního práva: teoretické základy. In Právní rozhledy 23/2008, pp. 845–855.
    • Robert Pelikán & Irena Pelikánová: Návrat právního nihilismu? In Právní rozhledy 6/2009, pp. 219–222; konservativní odsudek liberálního Richterova článku.

Další odkazy