Obchodní právo

Verse z 23. 9. 2006, 06:45; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obchodní právo (komercialistika) je odvětví soukromého práva, zabývající se obchodními vztahy, tedy právními vztahy vznikající mezi podnikateli v důsledku jejich podnikatelské činnosti. Ačkoli jde fakticky o součást občanského práva, pro jeho důležitost se obchodnímu právu přiznává zvláštní postavení a je zkoumáno i vyučováno odděleně.

Laici někdy pokládají za součást obchodního práva i vztahy vznikající mezi prodejcem a jeho zákazníkem - spotřebitelem. To je však omyl: tyto vztahy jsou předmětem spotřebitelského práva.

Mezi nejznámější české komercialisty patřil Albín Bráf, z žijících právních theoretiků se obchodním právem zabývají např. Irena Pelikánová, Jan Dědič a Karel Eliáš.

Šablona:Viztéž