Obsolence

Přejít na: navigace, hledání

Obsolence (adjektivní tvar obsoletní, někdy nesprávně *obsolentní; z lat. obsoletus = "zastaralý") znamená zastaralost právní normy. Znamená, že právní norma je neúčinná, ačkoliv nebyla sistována.

Obsoletní ustanovení právního předpisu je takové, které se sice v praxi již neužívá, ale nebylo formálně derogováno, takže de iure zůstává platným právem. Často se obsolence vztahuje na celý právní předpis, nikoli jen na jednotlivá ustanovení.

Důvodem obsolence je nejčastěji nezájem zákonodárce nebo autora podzákonného předpisu o zrušení arkánního předpisu, prosté přehlédnutí, výjimkou nejsou ani situace, kdy derogaci obsoletního ustanovení nikdo není ochoten navrhnout, protože se obává negativních politických důsledků takového návrhu.

Další odkazy