Obviněný

Přejít na: navigace, hledání

Obviněný je nejobecnější označení předpokládaného pachatele trestného činu, o jehož skutku se vede trestní řízení. Obviněný je stranou trestního řízení.

Tento termín je často zaměňován s pojmem obžalovaný, jenž však má v českém právu užší význam: obžalovaným se obviněný stává až dnem, kdy soud nařídí hlavní líčení, v němž se bude projednávat obžaloba. Současná právní úprava neumožňuje vést trestní řízení bez znalosti předpokládaného pachatele (tzv. řízení ve věci).

V angloamerickém právu je několik druhů obvinění (angl. charge):[1]

  1. u zločinů[2]
    1. obžaloba (angl. indictment), kterou v USA vydává velká porota, nebo
    2. informace (angl. information) je na rozdíl od obžaloby bez velké poroty, tj. přímo od prokurátora[3]
  2. u přečinů je obviněním stížnost (angl. complaint)

Součástí přípravného řízení je slyšení (angl. arraignment) obviněného.