Odůvodnění

Přejít na: navigace, hledání

Odůvodnění je obvyklou náležitostí každého rozhodnutí.

V odůvodnění orgán veřejné moci, nejčastěji soud nebo správní úřad, který rozhodnutí vydal, uvede, jaké důkazy v řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, provedl, které důkazní návrhy účastníků případně zamítl a proč, k jakým skutkovým zjištěním na základě provedeného dokazování dospěl, které právní normy použil a k jakým právním závěrům jej aplikace těchto právních norem (submsumpce) dovedla.

Absence odůvodnění koliduje s právem na spravedlivý proces, proto lze od odůvodnění opustit jen v zákonem stanovených případech, např. vzdají-li se všichni účastníci práva na odvolání nebo je-li plně vyhověno návrhu jediného účastníka.

Nedostatečné nebo chybějící odůvodnění se pokládá za tak vážnou vadu, že takové rozhodnutí se v odvolacím řízení zruší, i kdyby se jinak jevilo jako věcně správné: pokud by jeho nedostatky napravoval odvolací orgán, znamenalo by to protiústavní odnětí instance.

Vizte též