Odpor

Přejít na: navigace, hledání

Odpor je podání, jímž účastník řízení projev nesouhlasu s rozhodnutím vydaným soudem nebo správním úřadem v rozkazním nebo příkazním řízení. Odpor nemusí být zásadně odůvodněn, byť to není na závadu.

Odpor lze podat proti:

  1. trestnímu příkazu
  2. přestupkovému příkazu
  3. platebnímu rozkazu

Podáním odporu se účinky napadeného rozhodnutí ruší a věc je následně projednána v řádném řízení.

Proti směnečnému platebnímu rozkazu podat odpor nepostačuje, takovému rozhodnutí je třeba čelit podáním řádně odůvodněných a vyčerpávajících námitek.

Vizte též