Odpovědnost: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
d (Typo)
(''responsibility'' (odpovědnost, něm. ''Verantwortung'', tj. péče, aby nevznikl škodlivý následek), ''liability'' (ručení, něm. ''Haftung'', tj. sankce za škodu) a ''accountability'' (přičitatelnost, něm. ''Rechenschaft'', tj. vztah protipr)
 
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádka 1: Řádka 1:
'''Odpovědnost''' má v právu poněkud jiný význam než v běžném jazyce, kde se jím rozumí [[povinnost]] [[osoba|osoby]] pečovat o jinou [[osoba|osobu]], za [[věc]], případně za stav nebo vztah tak, aby jim nevznikala [[újma]]. Právní odpovědnost znamená toliko nutnost nést [[sankce|sankční]] následky svého jednání, přičemž nemusí jít nutně o jednání [[zavinění|zaviněné]]: v případě objektivní odpovědnosti (o níž je pojednáno níže), se vyvozuje [[sankce]] z pouhého následku určité (často obecně nebezpečné) činnosti, jako např. provozu [[motorové vozidlo|motorových vozidel]] nebo provozování ubytovacích služeb v případě objektivní odpovědnosti za škodu na odložených věcech.
+
'''Odpovědnost''' (angl. ''liability'', fr. ''responsabilité'', něm. ''Haftung'') má v právu užší význam než v běžném jazyce, kde se jím rozumí [[povinnost]] [[osoba|osoby]] pečovat o jinou [[osoba|osobu]], o
 +
[[věc]], případně o stav nebo o vztah tak, aby jim nevznikala [[újma]] – odpovědnost v původním slova smyslu (angl. ''responsibility''). Nynější právní odpovědnost znamená toliko nutnost nést [[sankce|sankční]] následky svého jednání, nebo, výjimečně, též cizího, je-li [[přičitatelnost|přičitatelné]].
  
 
Právní odpovědnost je založena:
 
Právní odpovědnost je založena:
# [[protiprávní jednání|protiprávním jednáním]] ([[delikt]]em) odpovědné osoby (odpovědnost za [[zavinění]], obecná odpovědnost)
+
# [[protiprávní jednání|protiprávním jednáním]] ([[delikt]]em) odpovědné [[osoba|osoby]] (odpovědnost za [[zavinění]], obecná odpovědnost, subjektivní odpovědnost)
# vznikem [[škoda|škodlivého]] stavu (někdy se hovoří o [[protiprávní stav|protiprávním stavu]]), za který odpovědný odpovídá bez ohledu na [[zavinění]] (odpovědnost za následek, objektivní odpovědnost)
+
# vznikem [[škoda|škodlivého]] stavu (někdy se hovoří o [[protiprávní stav|protiprávním stavu]]), za který [[osoba]] odpovídá bez ohledu na [[zavinění]] (odpovědnost za následek, objektivní odpovědnost)
 +
 
 +
Od odpovědnosti je nutno odlišovat [[přičitatelnost]].
 +
 
 +
== Deliktní způsobilost ==
 +
Právní odpovědnost dopadá na každého, kdo má '''deliktní způsobilost'''. Deliktní způsobilost mají všechny [[právnická osoba|právnické osoby]] a ty [[fysická osoba|osoby fysické]], jejichž mentální schopnosti (dané zejména věkem) a momentální duševní stav ([[příčetnost]]) dovolují, aby [[fysická osoba]] ''rozpoznala'' protiprávnost (škodlivost) svého jednání a mohla je ''ovládnout''. U zletilých osob, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, se deliktní způsobilost presumuje (tj. má se za prokázanou, dokud není prokázán opak).
 +
 
 +
Nedostatek deliktní způsobilosti vždy vylučuje obecnou odpovědnost, u objektivní odpovědnosti záleží na okolnostech jejího vzniku.
  
 
== Obecná odpovědnost ==
 
== Obecná odpovědnost ==
'''Obecná odpovědnost''' (odpovědnost za [[zavinění]]) dopadá na každého, kdo má '''deliktní způsobilost''', tzn. kdo je odpovědný za své [[protiprávní jednání]]. Deliktní způsobilost mají všechny [[právnická osoba|právnické osoby]] a ty [[fysická osoba|osoby fysické]], jejichž mentální schopnosti (dané zejména věkem) a momentální duševní stav ([[příčetnost]]) dovolují, aby [[fysická osoba]] ''rozpoznala'' protiprávnost (škodlivost) svého jednání a mohla je ''ovládnout''. U zletilých osob, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, se deliktní způsobilost presumuje (tj. má se za prokázanou, dokud není prokázán opak).
+
'''Obecná odpovědnost''' (odpovědnost za [[zavinění]], subjektivní odpovědnost) se liší podle toho, byla-li jednáním [[delikvent]]a porušena [[soukromé právo|soukromoprávní]] nebo [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]].
 
 
Odpovědnost za [[zavinění]] se liší podle toho, byla-li jednáním [[delikvent]]a porušena [[soukromé právo|soukromoprávní]] nebo [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]].
 
  
 
[[soukromé právo|Soukromoprávní]] odpovědnost je upravena [[právní norma|právními normami]] [[soukromé právo|soukromého práva]], především [[občanský zákoník|občanským zákoníkem]]. Sankční následek může být dvojí:
 
[[soukromé právo|Soukromoprávní]] odpovědnost je upravena [[právní norma|právními normami]] [[soukromé právo|soukromého práva]], především [[občanský zákoník|občanským zákoníkem]]. Sankční následek může být dvojí:
# povinnost '''uvedení do původního stavu''', '''restituce''' (''restitutio in integrum'') - např. [[omluva]], [[vydání věci]] apod.
+
# povinnost '''uvedení do původního stavu''', '''restituce''' (''restitutio in integrum'') např. [[omluva]], [[vydání věci]] apod.
# povinnost '''náhrady''', '''reparace''' způsobené újmy, a to zpravidla v penězích (relutární náhrada), výjimečně naturální (''restitutio in natura'')
+
# povinnost '''náhrady''', '''reparace''' způsobené [[újma|újmy]], a to zpravidla v penězích (relutární náhrada), výjimečně naturální (''restitutio in natura'')
  
 
[[veřejné právo|Veřejnoprávní]] odpovědnost může být:
 
[[veřejné právo|Veřejnoprávní]] odpovědnost může být:
# '''trestní''', za porušení [[povinnost]]i stanovené [[trestní zákon|trestním zákonem]] ([[trestný čin]]) - pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]
+
# '''trestní''', za porušení [[povinnost]]i stanovené [[trestní zákon|trestním zákonem]] ([[trestný čin]]) pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]
# '''přestupková''', za takové porušení veřejnoprávní [[povinnost]]i, které je [[zákon]]em označeno za [[přestupek]] - pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]
+
# '''přestupková''', za takové porušení veřejnoprávní [[povinnost]]i, které je [[zákon]]em označeno za [[přestupek]] pouze [[fysická osoba|fysické osoby]]
# za '''jiný správní delikt''', pokud to stanoví zvláštní [[zákon]] - [[právnická osoba|právnické]] i [[fysická osoba|fysické osoby]]
+
# za '''jiný správní delikt''', pokud to stanoví zvláštní [[zákon]] [[právnická osoba|právnické]] i [[fysická osoba|fysické osoby]]
 
 
 
Následkem ([[sankce|sankcí]]) za porušení [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]]i je buď [[trest]] (v případě [[trestný čin|trestní]] odpovědnosti) nebo [[sankce]] stanovená [[zákon]]em o [[přestupek|přestupcích]] nebo zvláštním [[zákon]]em o jiných [[správní delikt|správních deliktech]].
 
Následkem ([[sankce|sankcí]]) za porušení [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[povinnost]]i je buď [[trest]] (v případě [[trestný čin|trestní]] odpovědnosti) nebo [[sankce]] stanovená [[zákon]]em o [[přestupek|přestupcích]] nebo zvláštním [[zákon]]em o jiných [[správní delikt|správních deliktech]].
  
Řádka 26: Řádka 31:
  
 
== Objektivní odpovědnost ==
 
== Objektivní odpovědnost ==
Pojem '''objektivní odpovědnosti''' je poměrně nedávný [[právní institut]], který si vynutil rozvoj vědy a techniky v [[:cs:19. století|19. století]]. Lidská činnost se postupně stala tak složitou, že v mnoha případech se ukázalo nemožným nebo přinejmenším neefektivním zjišťovat, byl-li zjevně [[škoda|škodlivý]] následek (např. tráva zapálená od projíždějící parní lokomotivy) způsoben konkrétním pochybením ([[zavinění]]m) určité [[osoba|osoby]].
+
Pojem '''objektivní odpovědnosti''' je poměrně nedávný [[právní institut]], který si vynutil rozvoj vědy a techniky v 19. století. Lidská činnost se postupně stala tak složitou, že v mnoha případech se ukázalo nemožným nebo přinejmenším neefektivním zjišťovat, byl-li zjevně [[škoda|škodlivý]] následek (např. tráva zapálená od projíždějící parní lokomotivy) způsoben konkrétním pochybením ([[zavinění]]m) určité [[osoba|osoby]]. Proto se v určitých případech stanoví objektivní odpovědnost [[osoba|osoby]] za [[škoda|škodlivý]] následek bez ohledu na [[zavinění]].
 
 
Proto se v určitých případech stanoví odpovědnost osoby za [[škoda|škodlivý]] následek bez ohledu na [[zavinění]].
 
 
 
 
Objektivní odpovědnost není obecná, tzn. lze ji vyvozovat pouze tam, kde to stanoví [[právní předpis]].
 
Objektivní odpovědnost není obecná, tzn. lze ji vyvozovat pouze tam, kde to stanoví [[právní předpis]].
  
 
Rozlišují se dva druhy objektivní odpovědnosti:
 
Rozlišují se dva druhy objektivní odpovědnosti:
# objektivní odpovědnost s možností '''liberace'''; [[osoba]] neodpovídá, prokáže-li, že byl naplněn některý ze zákonem stanovených liberačních důvodů (např. že nemohl [[škoda|škodlivému]] následku, který [[zavinění|nezavinil]], zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí)
+
# objektivní odpovědnost s možností '''liberace'''; [[osoba]] neodpovídá, prokáže-li, že byl naplněn některý ze zákonem stanovených liberačních důvodů (např. že nemohla [[škoda|škodlivému]] následku, který [[zavinění|nezavinila]], zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí)
# '''absolutní objektivní odpovědnost''', bez možnosti liberace - např. odpovědnost za [[nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup]]
+
# objektivní odpovědnost '''absolutní''', bez možnosti liberace např. odpovědnost za [[nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup]]
 
 
 
Příklady objektivní odpovědnosti:
 
Příklady objektivní odpovědnosti:
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozní činností
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozní činností
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozem dopravních prostředků
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou provozem dopravních prostředků
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou tím, nad kým odpovědný vykonává dohled
 
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou tím, nad kým odpovědný vykonává dohled
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] na vnesených nebo odložených věcech
+
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] na vnesených nebo odložených věcech např. v hotelích nebo restauracích
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou [[nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup|nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem]] [[orgán veřejné moci|orgánu veřejné moci]]
+
* odpovědnost za [[škoda|škodu]] způsobenou [[nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup|nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním
 +
postupem]] [[orgán veřejné moci|orgánu veřejné moci]]
 
* odpovědnost za [[vada|vady]] výrobků nebo zboží
 
* odpovědnost za [[vada|vady]] výrobků nebo zboží
  
Odpovědnost za následek v některých (výjimečných) případech stanoví i [[veřejné právo|veřejnoprávními]] [[právní předpis|předpisy]], např. u ochrany [[životní prostředí|životního prostředí]]. Vždy je však v těchto případech přípustná liberace.
+
Odpovědnost za následek v některých (výjimečných) případech stanoví i [[veřejné právo|veřejnoprávní]] [[právní předpis|předpisy]], např. u
 +
ochrany [[životní prostředí|životního prostředí]]. Vždy je však v těchto případech přípustná liberace. Objektivní odpovědnost není
 +
přípustná v [[právní předpis|předpisech]] [[trestní právo|trestního práva]].
  
U objektivní odpovědnosti se o deliktní způsobilosti nehovoří; ta může být přesto v některých případech liberačním důvodem.
+
== Pojmosloví ==
 +
Dříve se odpovědnosti říkalo ''ručení''. Dnešní [[ručení]] se označovalo jako ''rukojemství''. Pozůstatek této terminologie je ve [[společnost s ručením omezeným|společnosti s ručením omezeným]], což by nyní správně měla být "obchodní společnost s omezenou odpovědností".[http://srovnavacipravo.cz/texty/prevod.htm]
  
Viz též:
+
[[Angloamerické právo]] rozlišuje 3 druhy odpovědnosti: ''responsibility'' (odpovědnost, něm. ''Verantwortung'', tj. péče, aby nevznikl škodlivý následek), ''liability'' (ručení, něm. ''Haftung'', tj. sankce za škodu) a ''accountability'' (přičitatelnost, něm. ''Rechenschaft'', tj. vztah protiprávního jednání a vzniku škody), které jsou v kontinentálním právu smíseny do jednoho konceptu. Do neprávní češtiny by pojem ''accountability'' šel přeložit jako „zohlednění“ nebo „přihlédnutí“. ''Merriam-Webster'' jej definuje takto: „the quality or state of being accountable (i. e. answerable); ''especially'' : an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one's actions <public officials lacking ''accountability''>.“
 +
 
 +
== {{Interní odkazy}} ==
 
* [[právní povinnost]]
 
* [[právní povinnost]]
 
* [[škoda]]
 
* [[škoda]]
 +
 +
== {{Externí odkazy}} ==
 +
* [http://epravo.cz/top/clanky/mezinarodni-odpovednost-za-skodlive-nasledky-vyplyvajici-z-chovani-nezakazaneho-mezinarodnim-pravem-a-jeji-uprava-ve-vztahu-k-mezinarodnim-prostorum-40883.html Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky vyplývající z chování nezakázaného mezinárodním právem a její úprava ve vztahu k mezinárodním prostorům]
 +
* [[:de:Verantwortung|Verantwortung]] (německy)
  
 
[[Kategorie:Základní pojmy]]
 
[[Kategorie:Základní pojmy]]
 +
 +
[[ar:التزام قانوني]]
 +
[[de:Haftung (Recht)]]
 +
[[en:Legal liability]]
 +
[[es:Responsabilidad civil]]
 +
[[fr:Responsabilité civile en Belgique et en France]]
 +
[[hi:दण्डदायित्व]]
 +
[[lb:Zivilverantwortung]]
 +
[[lt:Teisinė atsakomybė]]
 +
[[nl:Aansprakelijkheid]]
 +
[[pl:Odpowiedzialność cywilna]]
 +
[[pt:Responsabilidade civil]]
 +
[[ru:Юридическая ответственность]]
 +
[[uk:Юридична відповідальність]]

Aktuální verse z 31. 8. 2013, 10:38

Odpovědnost (angl. liability, fr. responsabilité, něm. Haftung) má v právu užší význam než v běžném jazyce, kde se jím rozumí povinnost osoby pečovat o jinou osobu, o věc, případně o stav nebo o vztah tak, aby jim nevznikala újma – odpovědnost v původním slova smyslu (angl. responsibility). Nynější právní odpovědnost znamená toliko nutnost nést sankční následky svého jednání, nebo, výjimečně, též cizího, je-li přičitatelné.

Právní odpovědnost je založena:

  1. protiprávním jednáním (deliktem) odpovědné osoby (odpovědnost za zavinění, obecná odpovědnost, subjektivní odpovědnost)
  2. vznikem škodlivého stavu (někdy se hovoří o protiprávním stavu), za který osoba odpovídá bez ohledu na zavinění (odpovědnost za následek, objektivní odpovědnost)

Od odpovědnosti je nutno odlišovat přičitatelnost.

Deliktní způsobilost

Právní odpovědnost dopadá na každého, kdo má deliktní způsobilost. Deliktní způsobilost mají všechny právnické osoby a ty osoby fysické, jejichž mentální schopnosti (dané zejména věkem) a momentální duševní stav (příčetnost) dovolují, aby fysická osoba rozpoznala protiprávnost (škodlivost) svého jednání a mohla je ovládnout. U zletilých osob, které nebyly zbaveny způsobilosti k právním úkonům, se deliktní způsobilost presumuje (tj. má se za prokázanou, dokud není prokázán opak).

Nedostatek deliktní způsobilosti vždy vylučuje obecnou odpovědnost, u objektivní odpovědnosti záleží na okolnostech jejího vzniku.

Obecná odpovědnost

Obecná odpovědnost (odpovědnost za zavinění, subjektivní odpovědnost) se liší podle toho, byla-li jednáním delikventa porušena soukromoprávní nebo veřejnoprávní povinnost.

Soukromoprávní odpovědnost je upravena právními normami soukromého práva, především občanským zákoníkem. Sankční následek může být dvojí:

  1. povinnost uvedení do původního stavu, restituce (restitutio in integrum) – např. omluva, vydání věci apod.
  2. povinnost náhrady, reparace způsobené újmy, a to zpravidla v penězích (relutární náhrada), výjimečně naturální (restitutio in natura)

Veřejnoprávní odpovědnost může být:

  1. trestní, za porušení povinnosti stanovené trestním zákonem (trestný čin) – pouze fysické osoby
  2. přestupková, za takové porušení veřejnoprávní povinnosti, které je zákonem označeno za přestupek – pouze fysické osoby
  3. za jiný správní delikt, pokud to stanoví zvláštní zákonprávnické i fysické osoby

Následkem (sankcí) za porušení veřejnoprávní povinnosti je buď trest (v případě trestní odpovědnosti) nebo sankce stanovená zákonem o přestupcích nebo zvláštním zákonem o jiných správních deliktech.

Často dochází k souběhu soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnosti (cf. adhesní řízení).

Jak v případě soukromoprávní, tak veřejnoprávní odpovědnosti se může odpovědný vyvinit (exkulpovat), pokud prokáže, že škodlivý následek nezavinil.

Objektivní odpovědnost

Pojem objektivní odpovědnosti je poměrně nedávný právní institut, který si vynutil rozvoj vědy a techniky v 19. století. Lidská činnost se postupně stala tak složitou, že v mnoha případech se ukázalo nemožným nebo přinejmenším neefektivním zjišťovat, byl-li zjevně škodlivý následek (např. tráva zapálená od projíždějící parní lokomotivy) způsoben konkrétním pochybením (zaviněním) určité osoby. Proto se v určitých případech stanoví objektivní odpovědnost osoby za škodlivý následek bez ohledu na zavinění. Objektivní odpovědnost není obecná, tzn. lze ji vyvozovat pouze tam, kde to stanoví právní předpis.

Rozlišují se dva druhy objektivní odpovědnosti:

  1. objektivní odpovědnost s možností liberace; osoba neodpovídá, prokáže-li, že byl naplněn některý ze zákonem stanovených liberačních důvodů (např. že nemohla škodlivému následku, který nezavinila, zabránit ani s vynaložením veškerého úsilí)
  2. objektivní odpovědnost absolutní, bez možnosti liberace – např. odpovědnost za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

Příklady objektivní odpovědnosti:

Odpovědnost za následek v některých (výjimečných) případech stanoví i veřejnoprávní předpisy, např. u ochrany životního prostředí. Vždy je však v těchto případech přípustná liberace. Objektivní odpovědnost není přípustná v předpisech trestního práva.

Pojmosloví

Dříve se odpovědnosti říkalo ručení. Dnešní ručení se označovalo jako rukojemství. Pozůstatek této terminologie je ve společnosti s ručením omezeným, což by nyní správně měla být "obchodní společnost s omezenou odpovědností".[1]

Angloamerické právo rozlišuje 3 druhy odpovědnosti: responsibility (odpovědnost, něm. Verantwortung, tj. péče, aby nevznikl škodlivý následek), liability (ručení, něm. Haftung, tj. sankce za škodu) a accountability (přičitatelnost, něm. Rechenschaft, tj. vztah protiprávního jednání a vzniku škody), které jsou v kontinentálním právu smíseny do jednoho konceptu. Do neprávní češtiny by pojem accountability šel přeložit jako „zohlednění“ nebo „přihlédnutí“. Merriam-Webster jej definuje takto: „the quality or state of being accountable (i. e. answerable); especially : an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one's actions <public officials lacking accountability>.“

Vizte též

Další odkazy