Odrážka

Přejít na: navigace, hledání

Odrážky se v textu právního předpisu používají pro nečíslované seznamy. Vyznačují se pomlčkou ("–").

Protože je obtížné vytvářet na takto strukturovaný text odkazy, je tato legislativní technika považována za nevhodnou a upouští se od ní.

Příklad

                § 9

  Na každém vydání periodického tisku musí být uvedeny tyto povinné údaje:
 – vydavatel,
 – adresa redakce,
 – jméno šéfredaktora a jeho zástupce,
 – místo, datum a číslo vydání,
 – cena. 

Vizte též