Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla

Verse z 18. 6. 2009, 11:09; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a trestního zákona je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo na palubě letadla nebo civilní lodi v úmyslu získat nebo vykonávat nad ním kontrolu užije násilí, vyhrožuje násilím nebo způsobením škody velkého rozsahu nebo zneužije něčí bezbrannosti.

Podle závažnosti následků může být pachateli takového skutku uložen trest v rozmezí od osmi do patnácti let odnětí svobody nebo výjimečný trest.

V některých případech může jít o speciální trestný čin ve vztahu k trestnému činu obecného ohrožení.

Letecký terorismus se stal vážnou hrozbou v 70. letech 20. století, do té doby byly únosy letadel výjimečné.

Vizte též

Další odkazy