Onus probandi

Přejít na: navigace, hledání

Onus probandi (lat. důkazní břemeno, angl. onus of proof nebo burden of proof) je povinnost dokázat u soudu odpovědnost druhé strany (protistrany).

V anglo-americkém právním systému se důkazní břemeno liší v případě civilního a trestního procesu. Při civilním procesu se používá a pro odsouzení postačuje převaha důkazů jedné strany (angl. preponderance of the evidence), v případě procesu trestního se používá úrovně nade vší pochybnost (angl. beyond reasonable doubt), aby byla jistota, že nebude odsouzen nevinný, neboť důkazy jsou nedostačující.