Onus probandi

Verse z 16. 5. 2009, 23:18; Lucie studena (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Onus probandi z latiny důkazní břemeno. Anglicky onus of proof, burden of proof. Důkazní břemeno je závazek dokázat u soudu vinu žalovanému. V anglo-americkém právním systému se důkazní břemeno liší v případě civilního a trestního procesu. Při civilním procesu se používá a pro odsouzení postačuje převaha důkazů jedné strany anglicky preponderance of the evidence , v případě procesu trestního se používá důkazu nade vší pochybnost anglicky beyond reasonable doubt , kvůli jistotě, že nebude odsouzen nevinný pro nedostačující důkazy.