Přímá použitelnost: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(odstranění příliš striktního tvrzení)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:12012E288)
Řádka 1: Řádka 1:
 
'''Přímá použitelnost''' nebo '''bezprostřední aplikovatelnost''' je [[doktrína]] [[mezinárodní právo veřejné|mezinárodního práva veřejného]], která stanoví, že [[mezinárodní smlouva]] má závaznost uvnitř [[stát]]u, aniž by stát musel vydávat [[právní předpis]] k jejímu provedení.
 
'''Přímá použitelnost''' nebo '''bezprostřední aplikovatelnost''' je [[doktrína]] [[mezinárodní právo veřejné|mezinárodního práva veřejného]], která stanoví, že [[mezinárodní smlouva]] má závaznost uvnitř [[stát]]u, aniž by stát musel vydávat [[právní předpis]] k jejímu provedení.
  
Typickým příkladem je nařízení [[EU]] podle čl. 288 al. 2 TFEU (ex čl. 249 al. 2 TEC). V EU přímá použitelnost práva EU vede k přednosti práva EU před národním právem. V opačném případě by totiž přímá použitelnost byla vyloučena (rozsudek C-6/64 ''Costa v. ENEL''). Tato zásada byla upevněna v rozsudku  C-106/77 ''Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal''[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61977J0106:EN:HTML]. Tento rozsudek učinil z národních soudců evropské soudce.
+
Typickým příkladem je nařízení [[EU]] podle článku 288 al. 2 TFEU[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:12012E288] (ex čl. 249 al. 2 TEC). V EU přímá použitelnost práva EU vede k přednosti práva EU před národním právem. V opačném případě by totiž přímá použitelnost byla vyloučena (rozsudek C-6/64 ''Costa v. ENEL''). Tato zásada byla upevněna v rozsudku  C-106/77 ''Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal''[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61977J0106:EN:HTML]. Tento rozsudek učinil z národních soudců evropské soudce.
  
 
Nicméně v rozsudku ''Kommisse v. Itálie'', sp. zn. C-272/83, ESD tuto zásadu modifikoval, když rozhodl, že z nařízení je možné převzít část ustanovení do národního práva, je-li to nutné.[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0272:EN:HTML] Jak však vyplývá z § 27 i. f. rozsudku, tato možnost je dána pouze v případě federálního nebo autonomního členění státu pro právní předpisy regionů.
 
Nicméně v rozsudku ''Kommisse v. Itálie'', sp. zn. C-272/83, ESD tuto zásadu modifikoval, když rozhodl, že z nařízení je možné převzít část ustanovení do národního práva, je-li to nutné.[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0272:EN:HTML] Jak však vyplývá z § 27 i. f. rozsudku, tato možnost je dána pouze v případě federálního nebo autonomního členění státu pro právní předpisy regionů.

Verse z 21. 8. 2017, 09:14

Přímá použitelnost nebo bezprostřední aplikovatelnost je doktrína mezinárodního práva veřejného, která stanoví, že mezinárodní smlouva má závaznost uvnitř státu, aniž by stát musel vydávat právní předpis k jejímu provedení.

Typickým příkladem je nařízení EU podle článku 288 al. 2 TFEU[1] (ex čl. 249 al. 2 TEC). V EU přímá použitelnost práva EU vede k přednosti práva EU před národním právem. V opačném případě by totiž přímá použitelnost byla vyloučena (rozsudek C-6/64 Costa v. ENEL). Tato zásada byla upevněna v rozsudku C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal[2]. Tento rozsudek učinil z národních soudců evropské soudce.

Nicméně v rozsudku Kommisse v. Itálie, sp. zn. C-272/83, ESD tuto zásadu modifikoval, když rozhodl, že z nařízení je možné převzít část ustanovení do národního práva, je-li to nutné.[3] Jak však vyplývá z § 27 i. f. rozsudku, tato možnost je dána pouze v případě federálního nebo autonomního členění státu pro právní předpisy regionů.

Vizte též

Další odkazy