Přímá použitelnost: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:12012E288)
(V rozsudku ''Fratelli Variola v. italská finanční správa'' z 10. 10. 1973[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0034] § 11 uvádí: „[N]ení přípustný žádný postup, který adresátům právního pravidla skrývá)
Řádka 3: Řádka 3:
 
Typickým příkladem je nařízení [[EU]] podle článku 288 al. 2 TFEU[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:12012E288] (ex čl. 249 al. 2 TEC). V EU přímá použitelnost práva EU vede k přednosti práva EU před národním právem. V opačném případě by totiž přímá použitelnost byla vyloučena (rozsudek C-6/64 ''Costa v. ENEL''). Tato zásada byla upevněna v rozsudku  C-106/77 ''Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal''[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61977J0106:EN:HTML]. Tento rozsudek učinil z národních soudců evropské soudce.
 
Typickým příkladem je nařízení [[EU]] podle článku 288 al. 2 TFEU[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:12012E288] (ex čl. 249 al. 2 TEC). V EU přímá použitelnost práva EU vede k přednosti práva EU před národním právem. V opačném případě by totiž přímá použitelnost byla vyloučena (rozsudek C-6/64 ''Costa v. ENEL''). Tato zásada byla upevněna v rozsudku  C-106/77 ''Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal''[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61977J0106:EN:HTML]. Tento rozsudek učinil z národních soudců evropské soudce.
  
Nicméně v rozsudku ''Kommisse v. Itálie'', sp. zn. C-272/83, ESD tuto zásadu modifikoval, když rozhodl, že z nařízení je možné převzít část ustanovení do národního práva, je-li to nutné.[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0272:EN:HTML] Jak však vyplývá z § 27 i. f. rozsudku, tato možnost je dána pouze v případě federálního nebo autonomního členění státu pro právní předpisy regionů.
+
V rozsudku ''Fratelli Variola v. italská finanční správa'' z 10. 10. 1973[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0034] § 11 uvádí: „[N]ení přípustný žádný postup, který adresátům právního pravidla skrývá jeho komunitární povahu.“ Nicméně v rozsudku ''Kommisse v. Itálie'', sp. zn. C-272/83, ESD tuto zásadu modifikoval, když rozhodl, že z nařízení je možné převzít část ustanovení do národního práva, je-li to nutné.[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61983J0272:EN:HTML] Jak však vyplývá z § 27 i. f. rozsudku, tato možnost je dána pouze v případě federálního nebo autonomního členění státu pro právní předpisy regionů.
  
 
== {{Interní odkazy}} ==
 
== {{Interní odkazy}} ==

Verse z 11. 4. 2018, 12:30

Přímá použitelnost nebo bezprostřední aplikovatelnost je doktrína mezinárodního práva veřejného, která stanoví, že mezinárodní smlouva má závaznost uvnitř státu, aniž by stát musel vydávat právní předpis k jejímu provedení.

Typickým příkladem je nařízení EU podle článku 288 al. 2 TFEU[1] (ex čl. 249 al. 2 TEC). V EU přímá použitelnost práva EU vede k přednosti práva EU před národním právem. V opačném případě by totiž přímá použitelnost byla vyloučena (rozsudek C-6/64 Costa v. ENEL). Tato zásada byla upevněna v rozsudku C-106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal[2]. Tento rozsudek učinil z národních soudců evropské soudce.

V rozsudku Fratelli Variola v. italská finanční správa z 10. 10. 1973[3] § 11 uvádí: „[N]ení přípustný žádný postup, který adresátům právního pravidla skrývá jeho komunitární povahu.“ Nicméně v rozsudku Kommisse v. Itálie, sp. zn. C-272/83, ESD tuto zásadu modifikoval, když rozhodl, že z nařízení je možné převzít část ustanovení do národního práva, je-li to nutné.[4] Jak však vyplývá z § 27 i. f. rozsudku, tato možnost je dána pouze v případě federálního nebo autonomního členění státu pro právní předpisy regionů.

Vizte též

Další odkazy