Přísaha

Verse z 28. 2. 2007, 02:29; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Přísaha (lat. iusiurandum, angl. oath, fr. serment, něm. Eid) je v kanonickém právu prohlášení, jímž se přísahající dovolává Božího jména. Přísaha je jednou ze svátostin.

Křivá přísaha (lat. periuria, angl. perjury, fr. parjure, něm. Meineid) před církevním představeným je jedním z trestných činů; sankce za ni je stanovena jako neurčitá ("...bude potrestán spravedlivým trestem").

Vizte též