Přestupce

Verse z 4. 11. 2006, 02:49; TomBot (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Přestupce je osoba, která se dopustila přestupku.

Dokud není v přestupkovém řízení pravomocně rozhodnuto o vině, nelze označení přestupce pro konkrétní osobu používat a je nutno hovořit o obviněném z přestupku. Správní úřady však tuto zásadu ve svých rozhodnutích i během projednávání přestupků často porušují.

U trestných činů je obdobou přestupce pachatel; hovořit o pachateli přestupku není vhodné, přestože novotvar přestupce je obecně vnímán jako nepříliš povedený.

Vizte též