Pekuniární kondemnace

Verse z 10. 6. 2010, 00:20; Augustin Machacek (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pekuniární kondemnace je princip, dle něhož se žalobcův nárok na věc vymáhá v prvé řadě v penězích, nikoli ve věci samé.