Per nefas

Verse z 19. 4. 2008, 11:13; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Per nefas (lat. doslova "bezpravím", od fas = božské právo) je frase s významem neprávem, neoprávněně. Dnes je její užití poměrně řídké.

Příklad: "Jestliže Parlament tuto právní normu přijal v rámci novelisace jiného zákona, učinil tak per nefas a Ústavní soud proto příslušné ustanovení zrušil."

Vizte též