Platba

Verse z 11. 6. 2015, 12:01; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Platba (angl. payment) je převod hodnoty ve formě věci (obvykle peněz) jednou osobou na druhou, má-li k tomu první osoba povinnost (obvykle k získání protihodnoty, tedy zboží nebo služby).

V českém právním řádu se rozlišuje placení (úplata) a hrazení (úhrada). Zatímco úplata je faktický stav převodu věci, úhrada je právní výsledek, tj. zánik povinnosti. Např. u nákladů řízení je platí ten, komu vzniknou, ale hradí je ten, kdo spor prohraje. Tedy ten, který náklady platil, ačkoliv spor vyhrál, má nárok na jejich úhradu.