Platba

Verse z 21. 10. 2015, 13:39; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Platba (angl. payment) je převod hodnoty ve formě věci (obvykle peněz) jednou osobou na druhou, má-li k tomu první osoba povinnost (obvykle k získání protihodnoty, tedy zboží nebo služby).

V českém právním řádu se rozlišuje placení (úplata) a hrazení (úhrada). Zatímco úplata je faktický stav převodu věci, úhrada je právní výsledek, tj. zánik povinnosti. Např. u nákladů řízení je platí ten, komu vzniknou, ale hradí je ten, kdo spor prohraje. Tedy ten, který náklady platil, ačkoliv spor vyhrál, má nárok na jejich úhradu. Jiné pojetí je, že úplata stanoví výši částky, zatímco úhrada způsob placení.