Plnění

Verse z 26. 7. 2015, 10:33; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Plnění je část závazku spočívající ve vykonání právní povinnosti (tedy plnění povinnosti) nebo výsledek splnění této povinnosti smluvní stranou ("splněné").

Podívejte se také na