Podnik zahraničního obchodu

Přejít na: navigace, hledání

Podnik zahraničního obchodu (PZO, slangově pézetka, někdy též výsadka; rus. внешнеэкономическое объединение, В/О nebo ВО) byla speciální forma kommunistického hospodářského práva, určená pro zprostředkování obchodů s cizinou (především kapitalistickou).

Poprvé jsou „podniky velkoobchodu nebo zahraničního obchodu“ zmíněny v § 4 protektorátního vládního nařízení č. 14/1943 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ovšem tam šlo o prostý popis oboru činnosti.[1]

Brzo po Únoru byly PZO zavedeny zákonem č. 119/1948 Sb., o státní organisaci [tj. de facto znárodnění] zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství (§2).[2], který jim udělil monopol na zahraniční obchod. Postupem doby se však toto omezení rozvolnilo; např. Československý filmexport, vzniklý v dubnu 1957[3] z oddělení zahraničního obchodu dosavadní Filmové distribuce při její transformaci v Ústřední půjčovnu filmů, vedle vývozu zajišťoval i dovoz filmů.[4] Cf. též situaci kolem JZD Slušovice v 80. letech.

Pracovat v PZO, což bylo za kommunismu jedním z nejvíce prestižních zaměstnání, bylo v českých zemích vyhrazeno pro absolventy fakulty mezinárodního obchodu VŠE a obou právnických fakult. Podniky zahraničního obchodu byly fakticky řízeny Státní bezpečností[5] a sloužily rovněž potřebám rozvědky. Zejména Omnipol proslul jako dodavatel ručních zbraní, raketových střel (RPG) a výbušnin – hlavně plastické trhaviny Semtex, která byla československou specialitou – nejrůznějším teroristickým organisacím po celém světě: Irské republikánské armádě, Frakci Rudé armády, palestinským radikálům apod. Hlavní vývozní kanál vedl od 60. do 80. let 20. století přes Rakousko.

PZO byly zřizovány přeměnou a. s., rozdělením stávajícího podniku nebo zcela nově (§ 8 odst. 2[1] umožňoval i formu s. r. o. apod., ta však nebyla prakticky použita). Od PZO je třeba lišit akciové společnosti podle pozdějšího zákona č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech; podle jeho § 17 odst. 1 však byly akciové společnosti zřízené pro zahraniční obchod podle zákona č. 119/1948 Sb. rovněž zákonu o a. s. podřízeny.

Seznam nejdůležitějších PZO a akciových společností pro zahraniční obchod

(v abecedním pořadí; v seznamu není uvedeno několik PZO se sídlem v Bratislavě)

 1. Artia, čs. akciové společnosti pro vývoz a dovoz kulturních statků v Praze, byla zřízena opatřením ministra zahraničního obchodu č. 1/53. Vyhláška č. 300/1953 Ú. l. byla přeměna na podnik pro zahraniční obchod
 2. Centrotex, akciová společnost pro dovoz a vývoz čs. textilního a oděvního průmyslu, byla zřízena vyhláškou č. 2054/1948 Ú. l. I. Dne 30. listopadu 1967 získala státní povolení č. j. 106388/67-17 [2]
 3. Československá keramika, podnik zahraničního obchodu, zřízen vyhláškou č. 2052/1948 Ú. l.
 4. EXICO, akciová společnost pro dovoz a vývoz kožených a gumových výrobků a surovin, byla zřízena vyhláškou č. 2949/1948 Ú. l. Na podnik zahraničního obchodu byla přeměněna vyhláškou č. 151/1965 Sb.
 5. Ferromet, československé akciové společnosti pro vývoz a dovoz hutnických výrobků, vyhláškou č. 304/1953 Ú. l. přeměněna na PZO
 6. FINCOM, akciová společnost pro zahraniční obchod, zřízena státním povolením uděleným výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 11. prosince 1968, č. j. 2306/68-SM
 7. Geoprospekta, podnik zahraničního obchodu, zřízen opatřením předsedy Ústředního geologického úřadu v Praze ze dne 23. června 1967, č. j. P-10-1736/67 (zrušen 4. května 1969)
 8. Chemapol, akciová společnost pro dovoz a vývoz chemických výrobků a surovin, byla zřízena vyhláškou č. 2050/1948 Ú. l. I. Dne 20. prosince 1967 získala státní povolení č. j. 106388/67-17 [3]
 9. Inspekta, podnik pro kontrolu zboží v zahraničním obchodě, zřízen vyhláškou č. 192/1956 Ú. l.
 10. INVESTA, podnik zahraničního obchodu, zřízen vyhláškou č. 149/1965 Sb.
 11. Jablonex, československá akciová společnosti pro vývoz jabloneckého zboží, vyhláškou č. 296/1953 Ú. l. přeměněna na PZO
 12. Koospol, akciová společnost pro zahraniční obchod, zřízena státním povolením uděleným výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 26. listopadu 1968, č. j. 2172/68-SM
 13. Kovo, akciová společnost pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, vyhláškou č. 307/1953 Ú. l. přeměněna na PZO
 14. Ligna, akciová společnost pro vývoz a dovoz dřeva a výrobků průmyslu dřevozpracujícího, byla zřízena vyhláškou č. 3478/1948 Ú. l. I. Vyhláškou č. 302/1953 Ú. l. byla přeměněna na PZO
 15. MERKURIA, podnik zahraničního obchodu, zřízen vyhláškou č. 150/1965 Sb.
 16. Metalimex, podnik zahraničního obchodu pro dovoz a vývoz rud, kovů a pevných paliv, zřízen přeměnou Metalimex, a. s., vyhláškou č. 295/1953 Ú. l.
 17. Motokov, akciová společnost pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, byla vyhláškou č. 308/1953 Ú. l. přeměněna na PZO
 18. Omnia, podnik zahraničního obchodu, zřízen vyhláškou č. 241/1959 Ú. l.
 19. Omnipol, podnik zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz sportovních a loveckých zbraní a střeliva k nim, jakož i sportovních a civilních letadel, zřízen vyhláškou č. 69/1959 Ú. l.
 20. Polytechna, podnik zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, zřízen vyhláškou č. 3/1959 Ú. l.
 21. Pragoexport, bližší údaje se nepodařilo zjistit
 22. SIMEX, podnik zahraničního obchodu, zřízen opatřením ministra zahraničního obchodu ze dne 12. prosince 1968
 23. Skloexport (Glassexport), československá akciová společnost pro vývoz skla zřízená v březnu 1949,[6] byla vyhláškou č. 301/1953 Ú. l. přeměněna na PZO
 24. Strojexport, podnik zahraničního obchodu pro vývoz strojů a strojního zařízení, byl zřízen vyhláškou č. 312/1953 Ú. l.
 25. Strojimport, podnik zahraničního obchodu pro dovoz strojů a průmyslových zařízení, byl zřízen vyhláškou č. 313/1953 Ú. l.
 26. ŠKODAEXPORT, podnik zahraničního obchodu, zřízen vyhláškou č. 148/1965 Sb.
 27. Rapid, podnik pro propagaci v zahraničním obchodě, zřízen vyhláškou č. 105/1960 Sb.
 28. TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, zřízena státním povolením uděleným výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 17. prosince 1968, č. j. 2345/68-SM
 29. TRANSAKTA, podnik zahraničního obchodu pro zprostředkování obchodů, zřízen vyhláškou č. 53/1958 Ú. l.
 30. TUZEX, podnik zahraničního obchodu pro prodej zboží v drobném za cizí měny, zřízen vyhláškou č. 122/1957 Ú. l.
 31. Unicoop, družstevní podnik Ústředí rady družstev pro vývoz a dovoz, údaje o zřízení se nepodařilo zjistit, do podnikového rejstříku zapsán 5. ledna 1959

Prameny a literatura

 1. http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=10571&Section=1&IdPara=1&ParaC=2 Nařízení stanovilo, že úřady povolí veškeré změny nebo nové živnosti, pouze pokud nebude námitek z válečně hospodářských důvodů nebo vůbec z důvodů veřejného zájmu; podniky „mající zvláštní význam pro hospodářské poměry“ navíc po souhlasu resortního ministerstva.
 2. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-119/zneni-0
 3. Někdy mylně „Československý Filmexport“ podle jednoslovného zkrácení Filmexport. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=556179&typ=UPLNY
 4. http://is.muni.cz/th/108832/ff_m/
 5. http://www.mvcr.cz/policie/udv/struktur/sprava11/sprava11.html
 6. Oficiální název obsahoval domácí i cizojazyčnou variantu. https://books.google.cz/books?id=wFYcAQAAMAAJ&q=glassexport&