Pojmosloví: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(S pojmoslovím (terminologií) nelze zaměňovat '''názvosloví''' (nomenklaturu). Podstatou nomenklatury je vytvořit vhodná pojmenování pro '''konkrétní''' věci či jevy.)
(seřazení + klassifikace)
 
Řádka 8: Řádka 8:
 
Česká právní terminologie je založena na [[římské právo|římském právu]], v 19. století doplněném [[německé právo|německým právem]]. Toto historické pojmosloví bylo za kommunismu do značné míry opuštěno a tradiční termíny byly nahrazeny takto:
 
Česká právní terminologie je založena na [[římské právo|římském právu]], v 19. století doplněném [[německé právo|německým právem]]. Toto historické pojmosloví bylo za kommunismu do značné míry opuštěno a tradiční termíny byly nahrazeny takto:
  
 +
* hypothéka → omezení převodu nemovitostí
 +
* majetek (předmět detence) → předmět vlastnictví
 +
* nabídka → návrh
 +
* okresní hejtman → předseda okresního národního výboru
 
* právní poměr → právní vztah
 
* právní poměr → právní vztah
 +
* spolek → dobrovolná organizace → občanské sdružení
 +
* starosta → předseda národního výboru
 
* závazek → služba
 
* závazek → služba
* rukojemství ručení
+
* závod (něm. ''Geschäft''[http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a181.html]) podnik
* ručení → odpovědnost
+
 
* majetek (předmět detence) → předmět vlastnictví
+
Dodnes přetrvává:
 +
* družstvo ({{Otto-odkaz|283676-konsorcium|konsorcium}}) → společenská smlouva
 
* majitel (detentor) → bez náhrady zaniklo; dnešní "majitel" znamená vlastník
 
* majitel (detentor) → bez náhrady zaniklo; dnešní "majitel" znamená vlastník
* hypothéka omezení převodu nemovitostí
+
* návěšť oznámení
* zápůjčka půjčka
+
* orgán úřední osoba
 +
* osnova → návrh
 
* půjčka → výpůjčka
 
* půjčka → výpůjčka
* závod (něm. ''Geschäft''[http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a181.html]) podnik
+
* rekurs stížnost
 +
* ručení → odpovědnost
 +
* rukojemství → ručení
 
* společenstvo → družstvo
 
* společenstvo → družstvo
* družstvo ({{Otto-odkaz|283676-konsorcium|konsorcium}}) → společenská smlouva
 
* spolek → dobrovolná organizace → občanské sdružení
 
* starosta → předseda národního výboru
 
* okresní hejtman → předseda okresního národního výboru
 
 
* strana → účastník
 
* strana → účastník
 
* účastník → dotčená osoba
 
* účastník → dotčená osoba
 
* úřad → orgán
 
* úřad → orgán
* orgán úřední osoba
+
* zápůjčka půjčka
* osnova → návrh
 
* nabídka → návrh
 
* návěšť → oznámení
 
* rekurs → stížnost
 
  
 
Po roce 1989 se český právní řád ojediněle vrátil k původním pojmům, ale z větší části setrval na kommunistických. České právo je místo německého stále více pod vlivem [[common law|anglosaského práva]]. To se projevuje i v terminologii:
 
Po roce 1989 se český právní řád ojediněle vrátil k původním pojmům, ale z větší části setrval na kommunistických. České právo je místo německého stále více pod vlivem [[common law|anglosaského práva]]. To se projevuje i v terminologii:

Aktuální verse z 2. 1. 2014, 08:32

Pojmosloví (terminologie) je základním stavebním kamenem každé vědy, tedy i jurisprudence.

„K terminologii se váže kategorie vhodnosti, nikoli pravdivosti, správnosti. Vhodná je v prvé řadě taková terminologie, která co nejvíce odpovídá obsahu institutu a která je adresátům srozumitelná. Tyto dva požadavky mohou být někdy v jistém rozporu. Přesnější označení může být někdy pro běžného adresáta obtížněji srozumitelné než označení, které je všem jasné, byť nemusí být teoreticky nejpřesnější. Pokud je takové označení jasné, nepřipouštějící pochyby, pak má být upřednostněno i před teoreticky přesnějším označením, které je však buď příliš dlouhé nebo pro adresáty jinak hůře srozumitelné.“[1]

S pojmoslovím (terminologií) nelze zaměňovat názvosloví (nomenklaturu). Podstatou nomenklatury je vytvořit vhodná pojmenování pro konkrétní věci či jevy.

Historický vývoj

Česká právní terminologie je založena na římském právu, v 19. století doplněném německým právem. Toto historické pojmosloví bylo za kommunismu do značné míry opuštěno a tradiční termíny byly nahrazeny takto:

 • hypothéka → omezení převodu nemovitostí
 • majetek (předmět detence) → předmět vlastnictví
 • nabídka → návrh
 • okresní hejtman → předseda okresního národního výboru
 • právní poměr → právní vztah
 • spolek → dobrovolná organizace → občanské sdružení
 • starosta → předseda národního výboru
 • závazek → služba
 • závod (něm. Geschäft[2]) → podnik

Dodnes přetrvává:

 • družstvo (konsorcium [momentálně nefunguje]) → společenská smlouva
 • majitel (detentor) → bez náhrady zaniklo; dnešní "majitel" znamená vlastník
 • návěšť → oznámení
 • orgán → úřední osoba
 • osnova → návrh
 • půjčka → výpůjčka
 • rekurs → stížnost
 • ručení → odpovědnost
 • rukojemství → ručení
 • společenstvo → družstvo
 • strana → účastník
 • účastník → dotčená osoba
 • úřad → orgán
 • zápůjčka → půjčka

Po roce 1989 se český právní řád ojediněle vrátil k původním pojmům, ale z větší části setrval na kommunistických. České právo je místo německého stále více pod vlivem anglosaského práva. To se projevuje i v terminologii:

 • koncese → licence
 • punktace → memorandum o porozumění nebo dopis o záměru
 • přihlášení/vstup → opt–in
 • odhlášení/výstup → opt–out

Někdy je problematické, že převzetím pojmů z odlišných jazyků vznikají obtížně rozlišitelná homonyma. Tak kótování na burse (angl. listing) vzniklo z francouzského cotation boursière. Naproti tomu kotace je z anglického quote (fr. cote).

Jiným zdrojem absurdních termínů je postkommunistická simplifikace:

 • veřejný úřad → orgán veřejné moci (OVM)

Vizte též

Externí odkazy