Pokuta

Verse z 12. 5. 2015, 15:52; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pokuta (angl. fine) je nejpoužívanějším druhem trestu (sankce) za přestupek. Spočívá v uložení peněžité částky, kterou je pachatel povinen uhradit správnímu úřadu.

Výše pokuty je stanovena v zákoně zpravidla jako její horní hranice.