Policie

Verse z 16. 9. 2006, 13:10; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Policie je bezpečnostní sbor, jehož úkolem je střežit veřejný pořádek. Kromě toho její neuniformovaná složka, kriminální policie, odhaluje trestné činy.

Etymologie

Slovo pochází z latinského výrazu politia (občanská správa), který byl převzat z řeckého slova πολιτεία, který znamená vláda nebo správa a je odvozen ze slova πόλις (město).

Četnictvo

Četnictvo plní stejné úkoly jako policie, ale na rozdíl od ní je součástí armády.

Československo

Policie měla služebny ve městech, četnictvo na venkově. V roce 1947 byl zřízen Sbor národní bezpečnosti (SNB), čímž byl legalisován faktický stav vzniklý na základě rozhodnutí košické vlády v roce 1945. Součástí SNB byla uniformovaná Veřejná bezpečnost (VB) a tajná Státní bezpečnost (StB).

Česká republika

V ČR se policie rozpadá na Policii České republiky (PČR) a četné městské policie.

Prameny

  • zákon č. 299/1920 Sb. z. a n., o četnictvu
  • zákon č. 149/1947 Sb., o národní bezpečnosti

Vnější odkazy