Právní důvod

Verse z 7. 7. 2014, 09:58; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Právní důvod je právní základ nějaké právní skutečnosti.

Česká právní terminologie nedostatečně rozlišuje právní důvod ve významu causa a právní důvod ve významu titul. Zatímco causa (lat. kvůli) je proč závazek vzniká, jeho účel či cíl, titulus je výsledek, proč věřiteli nějaké oprávnění přísluší.

S právním důvodem nelze zaměňovat hospodářský (ekonomický) důvod, jímž je pohnutka (motiv). Ten obvykle není právně relevantní, ledaže je výslovně vyjádřen.

Externí odkazy