Právní důvod

Verse z 7. 7. 2014, 11:19; GP (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Právní důvod je právní základ nějaké právní skutečnosti.

Česká právní terminologie nedostatečně rozlišuje právní důvod ve významu causa a právní důvod ve významu titul. Zatímco causa (lat. kvůli) je proč závazek vzniká, jeho účel či cíl, titulus je výsledek, proč věřiteli nějaké oprávnění přísluší. Český právní řád vychází z germánského, který právní důvod u závazků nepovažuje za podstatný a místo se soustředí na důvody neplatnosti právního jednání, cf. §§ 580 a 588 NOZ. Naproti tomu románské právo je na nauce o kause založeno, cf. článek 1133 CC.[1] Jak však připomíná Lorenzen, je často nemožné rozlišit obecný motiv a kausu.

S právním důvodem nelze zaměňovat hospodářský (ekonomický) důvod, jímž je pohnutka (motiv). Ten obvykle není právně relevantní, ledaže je výslovně vyjádřen. Opačně Jan Adam v diplomové práci Kauza a titul občanskoprávních vztahů (2006, DOC), kde nesprávně směšuje kausu a motiv.

Prameny a literatura

Externí odkazy