Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Přejít na: navigace, hledání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze 4 veřejnoprávních právnických škol v ČR.

Vznikla v Brně roku 1919. Jejím prvním děkanem byl František Weyr. Součástí univerzity byla do roku 1950, kdy byla zrušena. Obnovena byla v roce 1969. Nejprve sídlila v budově bývalého alumnátu na Antonínské 1 v Brně (dnes rektorát Vysokého učení technického). V roce 1932 byla postavena současná budova na Veveří 70. Za 2. světové války zde sídlilo moravské Zemské velitelství Gestapa, po válce budova vrácena fakultě. Ovšem po zrušení fakulty byla budova dána do užívání Vojenské akademii a Právnické fakultě se vrátila až v roce 1991. V letech 1969–90 sídlila fakulta v Brně na Zelném trhu 2/3. V letech 1990–96 v jejím rámci působil Mezinárodní politologický ústav. V současnosti fakulta koná studium v magisterském oboru právo a právní věda a v několika oborech bakalářských právních specializacích.

Děkani

Další významní učitelé

Externí odkazy