Právní skutečnost

Přejít na: navigace, hledání

Jako právní skutečnost se označuje právně relevantní faktický nebo právní stav nebo událost.

Příkladem faktické právní skutečnosti je vzetí obviněného do vazby, příkladem právní skutečností, jíž neodpovídá žádná faktická událost, je právní moc rozhodnutí.

Právní skutečnost může sama o sobě nebo ve spojení s dalšími právními skutečnosti naplňovat určité skutkové podstaty a zakládat související právní vztahy, např. právní skutečností narození dítěte vzniká mezi dítětem a jeho rodiči právní vztah rodičovství, z něhož vyplývají pro obě strany rozsáhlá práva a právní povinnosti.