Právní vztah

Verse z 30. 10. 2005, 17:41; Tomáš Pecina (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Právním vztahem se rozumí právem založený vzájemný poměr dvou subjektů hmotného práva, tzn. osob (fysických nebo právnických) nebo veřejnoprávních korporací. Příkladem právního vztahu je dluh, manželství, státní občanství nebo účast společníka ve společnosti s ručením omezeným.

Požadavkem vzájemnosti se právní vztah liší od pouhého práva - např. vlastnictví působí vůči všem (erga omnes), je tedy (subjektivním) právem, nikoli právním vztahem.

Právní vztah s orgánem veřejné moci možný není, např. daňový dluh nebo dluh na sociálním pojištění právním vztahem není a nelze jej proto např. platně postoupit.

Právní vztahy se dělí do dvou hlavních skupin: