Pracovní právo: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(* rozsudek NS ČR ''M. S. v. AVA Reality'' z 4. 9. 2012 k BOZP, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011, NS ČR: 6AB53459D321133CC1257A7D004133C0[http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6AB53459D321133CC1257A7D004133C0?openDocument&Highlight=0,])
(* Adam Křístek: [http://www.epravo.cz/top/clanky/mela-by-byt-zrusena-moznost-zakonneho-zastupce-rozvazat-smlouvu-o-vykonu-zavisle-prace-uzavrenou-ditetem-mladsim-16-let-97406.html Měla by být zrušena možnost zákonného zástupce rozvázat smlou)
 
Řádka 8: Řádka 8:
 
* Zdeněk Buchta: ''Ke koncepci všeobecné relativní neplatnosti zákoníku práce v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06.'' In [[Právní rozhledy]] 4/2009, pp. 134–142; marxistický článek odsuzující [[relativní neplatnost]] překrucováním tohoto institutu.
 
* Zdeněk Buchta: ''Ke koncepci všeobecné relativní neplatnosti zákoníku práce v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06.'' In [[Právní rozhledy]] 4/2009, pp. 134–142; marxistický článek odsuzující [[relativní neplatnost]] překrucováním tohoto institutu.
 
* Milan Vašíček a Jaromír Šavelka: ''Místo výkonu práce soudců a státních zástupců.''In Právní rozhledy 5/2009, pp. 164–169; neuvěřitelně blábolivý článek o tom, že mezi ''Velkomoravská 11, Hodonín'' a ''Okresní státní zastupitelství Hodonín''[http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=56&o=46&k=614] je zásadní rozdíl a že "podstatné náležitosti" pracovní smlouvy slouží k ochraně zaměstnance.
 
* Milan Vašíček a Jaromír Šavelka: ''Místo výkonu práce soudců a státních zástupců.''In Právní rozhledy 5/2009, pp. 164–169; neuvěřitelně blábolivý článek o tom, že mezi ''Velkomoravská 11, Hodonín'' a ''Okresní státní zastupitelství Hodonín''[http://portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?j=56&o=46&k=614] je zásadní rozdíl a že "podstatné náležitosti" pracovní smlouvy slouží k ochraně zaměstnance.
 +
* [[Adam Křístek]]: [http://www.epravo.cz/top/clanky/mela-by-byt-zrusena-moznost-zakonneho-zastupce-rozvazat-smlouvu-o-vykonu-zavisle-prace-uzavrenou-ditetem-mladsim-16-let-97406.html Měla by být zrušena možnost zákonného zástupce rozvázat smlouvu o výkonu závislé práce uzavřenou dítětem mladším 16 let?]
  
 
[[Kategorie:Pracovní právo| ]]
 
[[Kategorie:Pracovní právo| ]]

Aktuální verse z 27. 5. 2015, 08:45

Pracovní právo je právní odvětví soukromého práva, které se zabývá poměry mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a jejich zástupci.

Pracovní právo se jako zvláštní disciplína etablovalo teprve ve 20. století. Základem pracovního práva je pracovní smlouva a hromadná pracovní smlouva – kollektivní smlouva. Protože je regulace pracovního práva politicky extrémně citlivá, je předmětem podrobné právní úpravy, zejména pracovní doby a BOZP. V totalitních státech bylo pracovní právo kodifikováno v zákonících práce.

Prameny a literatura

  • nález ÚS V. K. v. Palivový kombinát Ústí z 20. 5. 2008, sp. zn. II. ÚS 531/06, NALUS: 58962; pracovní právo je integrální součástí soukromého práva, dohoda o převzetí dluhu je přípustná i pracovním právu (§ 22).
  • rozsudek NS ČR M. S. v. AVA Reality z 4. 9. 2012 k BOZP, sp. zn. 21 Cdo 2141/2011, NS ČR: 6AB53459D321133CC1257A7D004133C0[1]
  • Zdeněk Buchta: Ke koncepci všeobecné relativní neplatnosti zákoníku práce v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06. In Právní rozhledy 4/2009, pp. 134–142; marxistický článek odsuzující relativní neplatnost překrucováním tohoto institutu.
  • Milan Vašíček a Jaromír Šavelka: Místo výkonu práce soudců a státních zástupců.In Právní rozhledy 5/2009, pp. 164–169; neuvěřitelně blábolivý článek o tom, že mezi Velkomoravská 11, Hodonín a Okresní státní zastupitelství Hodonín[2] je zásadní rozdíl a že "podstatné náležitosti" pracovní smlouvy slouží k ochraně zaměstnance.
  • Adam Křístek: Měla by být zrušena možnost zákonného zástupce rozvázat smlouvu o výkonu závislé práce uzavřenou dítětem mladším 16 let?