Praeter legem

Verse z 19. 4. 2008, 12:14; Guy Peters (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Praeter legem (lat. præter legem = doslovně "vedle zákona") je právní termín označující soulad určitého jednání se zákonem, nikoli však jednání výslovně podle zákona, jednání zákonem předepsané (secundum legem). Jednání praeter legem je jednání zákonem nezakázané, popř. neupravené.

Při posuzování souladu jednání se zákonem se tedy používá tripartice:

  1. secundum legem – jednání předepsané (přikázané)
  2. praeter legem – jednání povolené (nezakázané)
  3. contra legem – jednání zakázané

V právním státě platí, že zatímco orgány veřejné moci se musí striktně držet zákona a jednání praeter legem je jim dovoleno jen v zákonem vymezených případech (např. u správního uvážení), subjekty soukromého práva (fysické a soukromé právnické osoby) mohou činit vše, co jim právní předpisy výslovně nezakazují: svědčí jim volnost počínat si praeter legem.

Vizte též