Prekluse: Porovnání verzí

Přejít na: navigace, hledání
(Doplněno)
(Raději vynecháno)
Řádka 16: Řádka 16:
 
* právo na slevu z [[nájem]]ného v případě, že pronajatou [[věc]] nelze užívat ve sjednaném rozsahu, se prekluduje v šestiměsíční [[počítání času|objektivní lhůtě]]
 
* právo na slevu z [[nájem]]ného v případě, že pronajatou [[věc]] nelze užívat ve sjednaném rozsahu, se prekluduje v šestiměsíční [[počítání času|objektivní lhůtě]]
 
* domáhat se náhrady škody na pronajaté [[věc]]i má [[pronajímatel]] pouze ve lhůtě šesti měsíců od jejího vrácení
 
* domáhat se náhrady škody na pronajaté [[věc]]i má [[pronajímatel]] pouze ve lhůtě šesti měsíců od jejího vrácení
* majetková [[autorská práva]] zanikají za 70 let po [[smrt]]i [[autor]]a (zde nejde o typickou preklusi, ale preklusivní účinek je vedlejším produktem zániku práva bez ohledu na to, je-li nebo není-li vykonáno)
 
 
* právo na [[odpověď|odpovědi]] nebo [[dodatečné sdělení|dodatečného sdělení]] podle [[tiskový zákon|tiskového zákona]] zaniká ve [[lhůta|lhůtě]] 30 dnů; u [[soud]]u však musí být uplatněno do 15 dnů poté (o účelnosti této úpravy lze však s úspěchem pochybovat, neboť při projednávání [[žaloba|žaloby]] není [[soud]]y vázán žádnou lhůtou a [[rozsudek]] proto nelze očekávat dřív než za několik měsíců až let)
 
* právo na [[odpověď|odpovědi]] nebo [[dodatečné sdělení|dodatečného sdělení]] podle [[tiskový zákon|tiskového zákona]] zaniká ve [[lhůta|lhůtě]] 30 dnů; u [[soud]]u však musí být uplatněno do 15 dnů poté (o účelnosti této úpravy lze však s úspěchem pochybovat, neboť při projednávání [[žaloba|žaloby]] není [[soud]]y vázán žádnou lhůtou a [[rozsudek]] proto nelze očekávat dřív než za několik měsíců až let)
 
* preklusivní [[lhůta]] pro podání [[správní žaloba|správní žaloby]] proti [[rozhodnutí]], jímž [[správní úřad]] zakázal konat [[shromáždění občanů]], činí 15 dnů od jeho [[doručení]]; soud musí o takové [[žaloba|žalobě]] rozhodnout do tří dnů
 
* preklusivní [[lhůta]] pro podání [[správní žaloba|správní žaloby]] proti [[rozhodnutí]], jímž [[správní úřad]] zakázal konat [[shromáždění občanů]], činí 15 dnů od jeho [[doručení]]; soud musí o takové [[žaloba|žalobě]] rozhodnout do tří dnů

Verse z 9. 11. 2005, 18:15

Prekluse je soukromoprávní institut podobný promlčení, jehož účelem je ochrana dlužníka před vymáháním starých dluhů. Stanoví-li zákon, že určité právo musí být vykonáno v určité lhůtě, po jejím uplynutí toto právo zaniká - prekluduje se.

Na rozdíl od promlčení však není prekluse obecná, ale musí být u konkrétního subjektivního práva výslovně stanovena zákonem.

Uplynutím preklusivní lhůty právo zcela zaniká, neexistuje dále ani jako naturální obligace a je-li na jeho základě plněno, vzniká dlužníku vůči věřiteli právo na vydání bezdůvodného obohacení.

Další rozdíl spočívá v tom, že k preklusi práva musí soud nebo úřad přihlédnout z úřední povinnosti, není třeba, aby ji dlužník namítl.

Preklusivní lhůta se nestaví ani nepřerušuje.

Že jde o preklusi a nikoli o promlčení, lze snadno vyčíst ze zákonného textu: je-li zmínka o záníku práva, jedná se o preklusi práva, nikoli o jeho promlčení.

Příklady preklusivních lhůt:

Některé preklusivní lhůty nejsou stanoveny pevnou délkou trvání, ale jsou stanoveny volně nebo jsou vztaženy k určité právní skutečnosti, takže vznikají poměrně složité právní konstrukce: např. nároky z vady věci se prekludují, pokud je nabyvatel zciziteli nevytkl bez zbytečného odkladu poté, co si měl možnost věc prohlédnout, přičemž právo vady vytknout se samo prekluduje v šestiměsíční lhůtě a související právo na náhradu nutných výdajů se prekluduje za další měsíc po uplynutí lhůty pro vytčení vad.

Z hlediska právní theorie se prekluse pokládá za hmotněprávní institut, kdežto promlčení je procesněprávní (byť má, pokud dlužník promlčení namítne, významné hmotněprávní důsledky) - promlčené právo nezaniká, pouze mu veřejná moc neposkytuje ochranu.

Ve veřejném právu se pojmu prekluse neužívá, povahu prekluse však většinou mívá veřejnoprávní promlčení.

Šablona:Viztéž