Privilegium fori

Verse z 25. 5. 2010, 19:14; Augustin Machacek (Diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verse | zobrazit současnou versi (rozdíl) | Novější verse → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Privilegium fori byla na personalitě práva založená výsada duchovních (kleriků) být pro trestněprávní delikty souzeni církevními soudy (kanonickým právem) a nepodléhat žádné jiné jurisdikci. V českých zemích tato zásada platila od 13. století. Zrušil ji během svých reforem Josef II.