Rada Evropy

Přejít na: navigace, hledání

Rada Evropy (RE, CoE) je mezinárodní organisace na ochranu lidských práv.

Hlavní činností RE je vytvářet regionální mezinárodní úmluvy a vynucovat je. Hlavní úmluvou RE je evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP; ETS 005).[1] Kromě ní je významná rovněž evropská sociální charta (ETS 035), kterou ratifikovalo 27 států, a revidovaná evropská sociální charta (ETS 163), kterou ratifikovalo 32 států. V poslední době RE vytváří nadregionální mezinárodní úmluvy. Příkladem je úmluva o počítačové kriminalitě (ETS 185)[2], kterou ČR ratifikovala 22. 8. 2013, s účinností od 1. 12. 2013, nicméně ve Sbírce mezinárodních smluv dosud vydána nebyla. Prvním mimoevropským státem, který ji ratifikoval, byly USA dne 29. 9. 2006.[3]

Při RE působí Evropská kommisse pro demokracii prostřednictvím práva (angl. European Commission for Democracy Through Law) – benátská kommisse.[4]

Podívejte se také na

Externí odkazy